Styrets årsberetning for 2014

For perioden fra og med årsmøtet 2013-04-28 til årsmøtet 2014-06-30.

Styret

I styret har disse vært med:

I løpet av perioden falt Tordbjørn og Fredrik ut av styret av personlige grunner.

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

I løpet av perioden tiltrede Salve Nilsen som valgkomite.

Revisor

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av innleid tjeneste fra Hilden Consulting, ved Anders Einar Hilden, og fra Thomas Gramstad Forlag, ved Thomas Gramstad.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 3 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært sporadisk kommunikasjon på IRC for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid.

NUUG Oslo har hatt 10 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske.

Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web.

Større arrangementer

NUUG Oslo har samarbeidet med Bitraf ved 3 anledninger og avholdt workshops for bugsquashing av Debian og Ubuntu. Ved 1 anledning har det blitt samarbeidet med Hackeriet i anledning dugnadsnett-prosjektet og avholdt workshop.

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 29 ganger i kalenderåret 2013.

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er FiksGataMi (16).

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper og videogruppen har tidligere vært behjelpelig ved filming av arrangementer som ligger innenfor NUUG sine mål og verdier.

Pressemeldinger

I løpet av 2013 sendte NUUG ut 1 pressemeldinger.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og LISA

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

LISA, (tidligere SAGE) er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

aktiviteter/2014aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)