Styrets årsberetning for 2013

For perioden fra og med årsmøtet 2012-03-13 til årsmøtet 2013-04-28.

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariatet

Sekretariatet har bestått av innleid tjeneste fra Jeso Services, ved John Solberg og Hilden Consulting, ved Anders Einar Hilden.

Sekretariat

Sekretariatet har bestått av innleid tjeneste fra Jeso Services, ved John Solberg. I september bestemte styret seg for å øke kapasiteten i sekreteriatet og inngikk en avtale med Hilden Consulting, ved Anders Einar Hilden. Kjent som Kagee på irc viste han seg frem som en ressursperson i Fiksgatami-prosjektet og ble gjennom dette arbeidet kjent for styremedlemmer som rekruterte han.

I slutten av februar leverte Jeso Services sin oppsigelse til foreningen og hadde sin siste faste kontraktsdag 1. april. Styret takker for godt arbeid.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 6 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært møter på IRC for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid.

NUUG Oslo har hatt 9 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske.

Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web.

Større arrangementer

23. april delte NUUG ut Prisen for fremme av fri programvare. 10. juli arrangerte NUUG sommerfest, forøvrig samme dag som det ble satt ny nedbørsrekord i Oslo. 1. mars 2013 arrangerte NUUG i sammarbeid med Friprog-senteret et foredrag med Richard Stallman hos HiOA.

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 42 ganger i kalenderåret 2012.

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er FiksGataMi (38), deretter utdelingen av friprog-prisen (3) og sammarbeidet med Holder De Ord (1).

Rapport fra undergrupper og utvalg

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside.

FiksGataMi

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/fiksgatami fiksgatami@nuug.no

Fiksgatami mottok 5063 rapporter fra brukere av tjenesten i 2012. 2036 av disse er siden blitt market som løst. Fiksgatami motokk 143 reelle henvendelser fra publikum i 2012. Den største delen av disse fra fra brukere som hadde misforstått fiksgatami.no, og brukte kontaktskjemaet til NUUG i et forsøk på å sende saker til sin kommune.

Andre ofte stilte spørsmål gjaldt kartgrunnlaget og diverse ønsker om å skjøle/endre saker.

I et forsøk på å få opp bussfaktoren på svar på henvendelser til Fiksgatami, har Johnny A. Solbu frivillig patruljert RT-køen siden september 2012. Saker han ikke føler seg kompotent til å svare på behandles av Petter eller sekretariatet.

Kartgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/kart kart@nuug.no

Systemadministrasjonsgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin drift@nuug.no

Videogruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/video video@nuug.no

I løpet av kalenderåret 2012 produserte videogruppen 8 videoer. 6 av disse var fra medlemsmøter med faglig innhold. Gruppen har hatt noe problemer med å levere kvalitet etter vi mistet en streaming-server vi hadde stående på HiOA sitt nett. Samtidig har vi en defekt MacBook som har vært sentralt i vårt oppsett. I mellomtiden har vi brukt private maskiner med varierende grad av hell. Gruppen planlegger å gå til innkjøp av en erstatning for den nå utdaterte MacBooken.

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Arrangert medlemsmøter. Se punktet «Møteaktiviteter».

Rabattavtaler

Rabattavtalene for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O'Reilly.

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper og videogruppen har tidligere vært behjelpelig ved filming av arrangementer som ligger innenfor NUUG sine mål og verdier.

Pressemeldinger

I løpet av 2012 sendte NUUG ut 3 pressemeldinger.

Medlemskap i Foreningen Frikanalen

NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen. I senere tid har vi blitt gjort oppmerksom på at Frikanalen sliter økonomisk. NUUG foreslo sitt medlem Odin som styremedlem i Frikanalen og har bidratt til utviklersamlinger i Frikanalen.

Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal

NUUG ble medlem for å bidra til en norsk åpen kanal da initiativtakerne til denne foreningen fikk gjennomslag for dette da RiksTV ble vedtatt i Stortinget. Da kulturdepartementet valgte å gå til Frivillighet Norge, en sammenslutning av frivillige organisasjoner, i stedet for å snakke med foreningen åpen kanal ble vi også medlem i denne nye Frikanalen. Etter denne finten fra departementet har foreningen åpen kanal hatt fokus på et søksmål mot kulturdepartementet for å få konsesjonsvilkår mer i tråd med den originale intensjonen, dvs. uten en overordnet redaktør for kanalen men der hver enkelt sender var sin egen redaktør. Denne saken ble endelig avsluttet med avslag fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen som valgte å ikke ta opp saken. Foreningen vil bli avviklet.

Sammarbeidet med Holder De Ord

Samarbeid med organisasjonen / prosjektet Holder De Ord: NUUG har inngått samarbeid med Holder de ord om å gjøre Stortinget mer gjennomsiktig og tilrettelegge slik at det blir enklere å finne ut hva hver enkelt stortingsrepresentant har stemt og gjort på tinget. NUUG bidrar med teknisk kompetanse og HDO bidrar med politisk og journalistisk kompetanse, hvilket er både en utfordring og gjør at vi utfyller hverandre. HDO har vunnet en reklamekampanje som starter i mai og satser på å bli godt kjent før stortingsvalget til høsten. NUUG oppforder sine medlemer til å bli aktiv i HDO-utviklingen.

Innsynsautomat / Alaviteli

Etter suksessen med å overføre mySociety-prosjektet FixMyStreet til Norge ble folkene bak inspirert til å forsøke å få overført en like aktuell tjeneste. WhatDoTheyKnow er en tjeneste som håndterer innsynsforespørsler mot det offentlige og arkiverer resultatet slik at en slipper å be om det samme på nytt. Kildekoden er tilgjengelig fra http://www.alaveteli.org/ , og NUUG er igang med å få en norsk utgave på plass.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Vi vil også å arrangere en sommerfest i 2013, slik vi har gjort tidligere år.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og LISA

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

LISA, (tidligere SAGE) er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i LISA. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen.

Medlemmer

Det går ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre.

Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor.

Medlemskapskategori

2012-12-31

+/-

2011-12-31

+/-

2010-12-31

+/-

2009-12-31

+/-

Medlemmer (personer)

313

+2

311

-32

343

+7

336

0

Firma-medlemmer

46

-2

48

-7

55

-3

58

-5

- Medlem under bedrift (1-3)

129

-5

134

-11

145

-11

156

-17

- Medlem under bedrift (4->)

85

-4

89

-7

96

+13

83

+4

Personlige medlemmer

57

+2

55

-9

64

+5

59

+2

Personlige medlemmer uten USENIX

25

+5

20

+1

19

+2

17

+5

Studenter

14

+3

11

-5

16

-3

19

+6

Studenter uten USENIX

2

+2

1

-1

2

-1

1

0

Æres-medlemmer

1

0

1

0

1

0

1

0

Medlemmer av LISA

68

0

68

+10

58

-8

66

+11

Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter.

Her er statistikk over hvordan medlemsmassen fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandet" er folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse.

Personer

Fylke

Andel 2012

Andel 2011

Andel 2010

177

Oslo

56.55 %

57.56 %

56.56 %

56.25 %

27

Akershus

8.63 %

7.72 %

8.45 %

8.93 %

22

Rogaland

7.03 %

7.07 %

7.00 %

6.25 %

17

Hordaland

5.43 %

5.79 %

5.54 %

3.87 %

12

Østfold

3.83 %

3.22 %

2.92 %

3.57 %

10

Oppland

3.19 %

2.25 %

1.75 %

1.79 %

10

Sør-Trøndelag

3.19 %

2.89 %

3.79 %

4.46 %

9

Vestfold

2.88 %

2.89 %

2.62 %

2.38 %

6

Buskerud

1.92 %

1.93 %

2.62 %

2.68 %

5

Troms

1.60 %

2.89 %

2.92 %

2.98 %

4

Aust-Agder

1.28 %

1.29 %

2.04 %

2.08 %

4

Telemark

1.28 %

1.29 %

1.46 %

1.19 %

2

Hedmark

0.64 %

0.32 %

0.29 %

0.30 %

2

Sogn og Fjordane

0.64 %

0.96 %

0.58 %

0.60 %

2

Ukjent/Utlandet

0.64 %

0.96 %

0.58 %

1.49 %

2

Vest-Agder

0.64 %

0.32 %

0.29 %

0.30 %

1

Møre og Romsdal

0.32 %

0.32 %

0.29 %

0.30 %

1

Nordland

0.32 %

0.32 %

0.29 %

0.60 %

Epostlister

Oversikt over epostlistene, arkiv og av/påmelding kan hver enkelt gjøre på: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/ , med unntak av medlemslisten som blir oppdatert direkte fra medlemsregisteret.

Liste

Abonnenter per des 2012

Formål

aktive

104

De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

fiksgatami

22

Epostliste for norsk klone av fixmystreet.com

goopen2009

15

Planlegging av Go Open 2009

annonsering/interesserte

7

Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres.

jobbmarked

301

Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

kart

158

Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon.

medlemmer

297

Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres.

nuug-commits

19

Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste.

patent

28

Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare.

patent-core

4

Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare.

pressemelding

384

En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres.

stavanger

53

Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUG-medlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

video

38

Epostliste for video-gruppen til NUUG.

intresserte

478

Mottar annonseringer fra NUUG. Eks-medlemmers adresser flyttes over hit når medlemskapet avsluttes.

Økonomi

Regnskap og balanse for 2012 er vedlagt.

aktiviteter/2013aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)