Seminar om ODF - funksjon, bruk og veien videre

NUUG planlegger å arrangere et ODF-seminar til høsen. Det arrangeres som et selvfinansierende arrangement med inviterte foredragsholdere fra inn- og utland. De norske ODF-alliansemedlemmene er kontaktet og endel av dem har meldt seg interesserte i å være med på dette. Målgruppen er utviklere og andre teknisk interesserte i bedrifter og offentlige virksomheter som vil lære hvordan ODF fungerer og hvordan en kan ta formatet i bruk. Et måler å gi folk i Norge som jobber med ODF en mulighet til å bli kjent med hverandre. Seminaret skal presentere hvordan ta i bruk ODF, hvordan sjekke om ODF-filer er korrekte, status for videreutviklingen av ODF, tips om fallgruver og erfaring fra folk som har implementert ODF-baserte løsninger allerede.

Arrangementet finner sted høsten 2009, september, oktober eller november.

Petter har spurt om NUUG Foundation stiller med underskuddsgaranti.

Ole Morten har satt opp konferansewebsystem på http://odinprosjekt.no/ocs/ - URL vil bli endret til conference.nuug.no.

Arrangører

Interesserte

Aktuelle referanser

Formatforslag

En hel dag fra 09:00 - 15:30 med 1 times lunsj og 40 minutters innslag. 5 minutters pause mellom innleggene.

Programforslag

Ideer kan hentes fra ODF plugfest

Budsjettutkast

Mange av tallene er tatt ut av luften. Antar 5000 holder for 1 hotellnatt og reise tur-retur for foredragsholdere. Planlegger for å gå i null med 20 deltagere. Friprog-senteret kan dekke lokaler og mat. Det vil gi lavere deltageravgift.

Utgift

Inntekt

7 foredragsholdere x 5000,-

35000

Leie av lokaler

0

Markedsføring

20000

Bevertning

0

Administrasjon/diverse

10000

Sponsorinntekter

20000

20 deltageravgifter a 2250,-

45000

Totalt

65000

65000

ODF-alliansemedlemmer

Dagens medlemmer finnes på ODF-alliansens medlemsside og for Norge er det pr. 2009-06-01:

aktiviteter/2009odfseminar (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)