Hei

NUUG-styret ønsker med dette å søke om kr 85 000,- som stønad og garanti for NUUG og HiO's Pris for fremme av Fri programvare 2009

Beløpet fordeler seg slik:

Vi vil søke å skaffe sponsorer til arrangement og pris, men trenger en garanti for dekning av disse utgiftene for å kunne komme igang. Budsjettet (forenklet) er kun ment som ytre rammer på kostnader. Det vil bli utvist edrulighet i forhold til å bruke disse pengene. Spesielt her med tanke på utgifter ifb. planlegging og arrangement.

Summene reflekterer fjortårets vellykkede arrangement, samt en liten økning I forhold til dette. I 2009 utvider vi med en pris rettet mot kommuner og fylkeskommuner, vi kårer "beste friprogkommune" i samarbeid med Friprogsenteret og KS. Det vil ikke være prispenger knyttet til denne prisen. Prisen vil typisk være et kunstverk eller lignende og dette henter vi finanseriering til fra andre aktører.

HiO sto ifjor for utgifter i forbindelse med arrangementet (mat + drikke + trykkerikostnader for brosjyre og til selve prisen (krystall "pokal"). Styret regner med at dette blir dekket av HiO også i år.

Med vennlig hilsen

Christer Gundersen
Priskomiteen

aktiviteter/2009Prisen/SoknadNuugFoundation (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)