Oppgaver i forbindelse med prisen for fremme av fri programvare 2009:

aktiviteter/2009Prisen/Oppgaveliste (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)