Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-08-06 11:24:13
Size: 2381
Comment: Formatering.
Revision 6 as of 2009-08-06 12:50:17
Size: 2449
Comment: Bedre tekst og litt formatteringsfiksing.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 . Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av
 * Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 * Åpen kildekode
 * Fri programvare
 * Åpne standarder

 
Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

  
* Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
   * Åpen kildekode
   * Fri programvare
   * Åpne standarder
Line 17: Line 19:
 * Har utviklet programvare med stor delingsverdi for andre kommuner
 * Bruk av Linux, OpenOffice eller annen fri programvare
 * Prosjekter med fokus på åpne standarder
 Prisen gis til kommune i Norge som
  * har utviklet fri programvare med stor delingsverdi for andre kommuner
  * gjennom bruk har synliggjort verdien av fri programvare
  * har gjennomført prosjekter basert på åpne standarder
Line 25: Line 29:
 * Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for
  .
de som blir nominert
 * Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for de som blir nominert

Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2009

NUUG og HiO har gleden å melde at det for åttende gang blir delt ut en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:

 • Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av
  • Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
  • Åpen kildekode
  • Fri programvare
  • Åpne standarder

Årets fri programvarekommune

Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier.

 • Prisen gis til kommune i Norge som
  • har utviklet fri programvare med stor delingsverdi for andre kommuner
  • gjennom bruk har synliggjort verdien av fri programvare
  • har gjennomført prosjekter basert på åpne standarder

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 10. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

 • Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
 • Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for de som blir nominert
 • Kontaktinformasjon for forslagsstiller
 • Merket "Prisen for fremme av fri programvare" eller "Årets fri programvare kommune"

Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005) ,Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006), Redpill Linpro(2007) og EFN(2008).

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2009/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter Reinholdtsen på epost pere@hungry.com eller til NUUGs pressekontakt Peter N. M. Hansteen på epost christer@nuug.no eller telefon 98 07 12 63.

aktiviteter/2009Prisen/AnnonseringerKandidater (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)