Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2009-08-06 09:40:05
Size: 2070
Comment:
Revision 3 as of 2009-08-06 10:48:14
Size: 2437
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare.Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 1. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no
Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier.

 * Har utviklet programvare med stor delingsverdi for andre kommuner
 * Bruk av Linux, OpenOffice eller annen fri programvare
 * Prosjekter med fokus på åpne standarder
Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 10. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no
Line 21: Line 27:
 * Merket "Prisen for fremme av fri programvare" eller "Årets fri programvare kommune"
Line 22: Line 29:Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2009

NUUG og HiO har gleden å melde at det for sjette gang blir delt ut en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:

 • Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av
 • Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 • Åpen kildekode
 • Fri programvare
 • Åpne standarder

Årets fri programvarekommune

Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier.

 • Har utviklet programvare med stor delingsverdi for andre kommuner
 • Bruk av Linux, OpenOffice eller annen fri programvare

 • Prosjekter med fokus på åpne standarder

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 10. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

 • Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
 • Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for
  • de som blir nominert
 • Kontaktinformasjon for forslagsstiller
 • Merket "Prisen for fremme av fri programvare" eller "Årets fri programvare kommune"

Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005) ,Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006), Redpill Linpro(2007) og EFN(2008).

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2009/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter Reinholdtsen på epost pere@hungry.com eller til NUUGs pressekontakt Peter N. M. Hansteen på epost christer@nuug.no eller telefon 98 07 12 63. =======================================================================

aktiviteter/2009Prisen/AnnonseringerKandidater (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)