Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-08-06 09:28:35
Size: 1888
Comment:
Revision 2 as of 2009-08-06 09:40:05
Size: 2070
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
NUUG og HiO har gleden å melde at det for sjette gang blir delt ut en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende innsats for fri programvare i Norge.
Line 4: Line 5:
NUUG og HiO har gleden å melde at det for sjette gang blir delt ut en
pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende
innsats for fri programvare i Norge.
Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:
Line 8: Line 7:
Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om
forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter
følgende kriterier:

  Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til
  utviklingen av, eller fremmet bruk av

  * Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
  * Åpen kildekode
  * Fri programvare
  * Åpne standarder

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig
og senest 1. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no
 . Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av
 * Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 * Åpen kildekode
 * Fri programvare
 * Åpne standarder
Årets fri programvarekommune
Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare.Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 1. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no
Line 25: Line 17:
  * Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
  * Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for
    de som blir nominert
  * Kontaktinformasjon for forslagsstiller
 * Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
 * Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for
  . de som blir nominert
 * Kontaktinformasjon for forslagsstiller
Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005) ,Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006), Redpill Linpro(2007) og EFN(2008).
Line 30: Line 23:
Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan
nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med
samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er
Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005)
,Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006), Redpill Linpro(2007) og EFN(2008).
Line 36: Line 24:
Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på
http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2009/.
Line 39: Line 25:
Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på
http://www.nuug.no/prisen/.
Line 42: Line 26:
Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter
Reinholdtsen på epost pere@hungry.com eller til NUUGs pressekontakt
Peter N. M. Hansteen på epost christer@nuug.no eller telefon 98 07 12 63.
=======================================================================

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2009/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter Reinholdtsen på epost pere@hungry.com eller til NUUGs pressekontakt Peter N. M. Hansteen på epost christer@nuug.no eller telefon 98 07 12 63. =======================================================================

Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2009

NUUG og HiO har gleden å melde at det for sjette gang blir delt ut en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:

  • Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av
  • Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
  • Åpen kildekode
  • Fri programvare
  • Åpne standarder

Årets fri programvarekommune Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare.Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 1. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

  • Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
  • Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for
    • de som blir nominert
  • Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005) ,Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006), Redpill Linpro(2007) og EFN(2008).

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2009/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter Reinholdtsen på epost pere@hungry.com eller til NUUGs pressekontakt Peter N. M. Hansteen på epost christer@nuug.no eller telefon 98 07 12 63. =======================================================================

aktiviteter/2009Prisen/AnnonseringerKandidater (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)