Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2009

NUUG og HiO har gleden å melde at det for åttende gang blir delt ut en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:

Årets fri programvarekommune

Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009. Denne prisen deles ut til en kommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier.

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 10. september 2009 til pris-nominasjon@rt.nuug.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005) ,Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006), Redpill Linpro(2007) og EFN(2008).

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2009/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter Reinholdtsen på epost pere@hungry.com , Christer Gundersen på epost christer@friprog.no eller telefon 93 41 13 60, eller til NUUGs pressekontakt Peter N. M. Hansteen på epost peter@nuug.no eller telefon 98 07 12 63.

aktiviteter/2009Prisen/AnnonseringerKandidater (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)