Undersider

Frister

Prosjektgruppen

Salve J. Nilsen hjelper også litt til med tekniske ting.

Jurymedlemmer

Vi sender ut epost for å få innspill til jurymedlemmer på aktive listen og blandt tidligere vinnere. Kontaktinfo på tidligere vinnere:

Under årets utdeling deler vi ut to priser:

Christer> Dette kan gi oss et større engasjement fra offentlig sektor, tror også vi kunne få med KS på et opplegg hvor vi fokuserer på kommuner. Tanken er at man har en jury med maks 5 medlemmer.

Friprogprisen

Kommunal pris

Nominasjoner

Salve> Tekst for å hente inn nominasjoner er lagt ut: http://www.nuug.no/prisen/

Liste over kandidater

aktiviteter/2009Prisen (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)