Video-opptak av Go Open 2009

NUUG håper å kunne bidra med å ta opp Go Open 2009 på video slik vi bidro med det samme i 2008. Til det trengs det frivillige og en god del utstyr. Denne wikisiden brukes til å samle frivillige og informasjon om hva slags utstyr som trengs.

Planen pr. 2008-12-16 er at det skal være 5 parallelle spor, og vi håper å ta opp samtlige på video. Optimalt setter vi opp flerkameraproduksjon med direktevideo fra prosjektørsignalet og live-miksing vha. dvswitch. Dette vil kreve 3 personer pr. sesjon, i alt 15 stykker. Hvis vi ikke har utstyr og folk til dette, så blir det en-kameraproduksjon i noen rom og flerkameraproduksjon i de største rommene.

Det er foreslått å streame video fra presentasjonene ut til flatskjermer plassert i hallen på Go Open 2009.

Frivillige

Utstyr som trengs

Dette er ingen komplett liste, kun en rask skisse. Dette inkluderer ikke streaming av video ut til flatskjermer.

NUUG har allerede endel utstyr, se NUUGs utstyrsliste for oppdatert liste over NUUGs utstyr.

Todo i forhold til video:

Plan for opptak

aktiviteter/200904goopen/video (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)