Software Freedom Day 2008 i Norge

I 2008 må vi få på plass en markering av Software Freedom Day. Den finner sted 20. september 2008. Det kan f.eks. ta form som en 'spre firefox og openoffice'-kampanje.

aktiviteter/20080920-softwarefreedomday (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)