Vedlegg a: Styrets årsberetning for 2007

For perioden fra og med årsmøtet 2007-03-13 til årsmøtet 2008-03-11.

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariatet

Etter at DnD Servicekontoret sa opp avtalen om sekretariattjenester har NUUG ikke hatt eksternt sekretariat. Se også eget punkt.

Sekretariat

I året som har gått har styret lagt ned mye arbeid i å gjøre det mulig å håndtere foreningens drift uten et sekretariat. Dette har i stor grad bestått i å splitte opp arbeidet som tidligere ble utført av sekretariatet og spesifisere de enkelte bitene så godt at de kan automatiseres eller kjøpes separat. (Og, i tilfelle kjøp, flyttes fra en leverandør til en annen.) Arbeidet er ennå ikke sluttført.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 8 møter i perioden

NUUG Oslo har hatt 10 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende: Politiske/samfunnsmessige aspekter ved fri programvare (Innovation Goes Public), organisatoriske aspekter (Release Management in Large Free Software Projects, Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere), brukergrensesnitt (Accessibility with Open Source and Free Software) og produkt-/teknologipresentasjoner (Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp, Introducing OpenID). Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web.

Større arrangementer

Prisen for fri programvare

Prisen for fremme av fri programvare i Norge ble i år igjen delt ut i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera, delte ut prisen som gikk til Linpro A/S (http://www.linpro.no) for langvarig arbeid med og for fri programvare i en bransje i rask utvikling.

Linuxforum 2007 i København

Linuxforum ble arrangert i 2007 for 10. gang, 2.-3. mars på Arkitektskolen i København. Konferansen har fokus på fri programvare, er den største åpne IT-konferansen i Norden, og dekker mange emner innen fri programvare, Unix, *BSD og Linux.

Vi var 11 personer i fra Norge som dro, mellom disse flere NUUG-medlemmer. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki:

FSCONS 2007 i Göteborg

Free Software Conference in Scandinavia er en konferanse som ble avholdt 7-8. desember i Göteborg. Under konferansen ble det også delt ut en skandinavisk pris for fri programvare. NUUGs medlemmer fikk sendt inn 9 nominasjoner, blant annet Skolelinux-prosjektet, som vant.

Vi var 6 personer i fra Norge som dro, flere av disse var NUUG-medlemmer. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki:

FOSDEM 2008 i Brüssel

"FOSDEM '08 is a free and non-commercial event organised by the community, for the community. Its goal is to provide Free and Open Source developers a place to meet."

Vi er 5 personer i fra Norge som har planlagt å dra, mellom disse flere NUUG-medlemmer. Planleggingen blir gjort på NUUGs wiki:

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 76 ganger i kalenderåret 2007, en kraftig økning fra 28 ganger året før.

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag, er:

Rapport fra undergrupper og utvalg

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside.

IP-telefonigruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/ip-telefoni

Kartgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/kart

Programvarepatentergruppen

Standardiseringsutvalget

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/standard

Spørreundersøkelsesgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/survey

Videogruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/video

Systemadministrasjonsgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Andre aktiviteter i perioden

Rabattavtaler

Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O'Reilly.

NUUG-medlemmer fikk rabatt på Linuxdagen 2007, og får 30% rabatt på konferansen Go Open 2008 som arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge.

Tilgjengeliggjøring av videoopptak fra medlemsmøter

Det er laget et opplegg for å gjøre det enklere å se opptak fra medlemsmøtene (http://www.nuug.no/dokumenter/nuug-tv.shtml).

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper.

Bibliotek

Det har blitt laget en komplett oversikt over publikasjoner som befinner seg på NUUGs arkiv. Tanken bak dette er fremtidig utlån til medlemmene. Oversikten finnes på NUUGs wiki: http://wiki.nuug.no/utstyr/bibliotek

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

NUUG var inne i lobby-prosessen for å få opprettet Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, og var representert ved åpningsseremonien.

Planlegging av Go Open-konferansen

NUUG har vært inne i planleggingen av det tekniske sporet til Go Open-konferansen som skal holdes 8. og 9. april 2008.

Høringsuttalelser

NUUG har levert høringsuttalelser til Justisdepartementets forslag til forskrift til den nye offentlighetsloven, og til Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor

Medlemskap i Foreningen Frikanalen

NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen, som er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår 2008. Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer.

Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal

NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen~kanal(http://www.openchannel.no}, som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. Foreningen har siden skiftet navn til Kringkasterforeningen. NUUGs motivasjon for dette er å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap. Foreningen trenger teknisk assistanse, og styret oppforder medlemmene til å ta kontakt med åpen kanal for å bistå.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Vi planlegger også å arrangere en sommerfest i 2008, etter modell fra tidligere år og på samme sted. Vi har også tenkt å arrangere prisutdeling til høsten, etter gammel oppskrift.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og SAGE

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

SAGE er nå en egen gruppe, ikke en undergruppe av USENIX. Fokusområdet er fortsatt systemadministrasjon.

Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen.

Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre

NUUG arrangerte i januar 2007 en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interesserte. Vi har planer om å gjenta dette i år.

Medlemmer

Antall medlemmer har steget betydelig i løpet av 2007. Antall nyinnmeldinger er omtrent som i fjor, mens antall utmeldinger har blitt betydelig redusert. Årsaken kan være at det nå er på plass et opplegg for automatisk utsending av epost når folk blir meldt ut, slik at det er flere som oppdager at bedriften melder seg ut eller at kontingenten ikke er blitt betalt. I tillegg går det ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre.

Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor.

2007-12-31

+/-

2006-12-31

+/-

2005-12-31

+/-

2004-12-31

2003-12-31

Medlemmer (personer)

325

+29

296

0

296

-7

303

306

Firma-medlemmer

63

0

63

+1

62

-7

69

75

- Medlem under bedrift (1-3)

175

+6

169

+14

155

-26

181

195

- Medlem under bedrift (4->)

67

+13

54

-9

63

+16

47

31

Personlige medlemmer

57

+9

48

-3

51

+1

50

49

Personlige medlemmer uten USENIX

4

+4

Studenter

20

-3

23

-4

27

+2

25

19

Studenter uten USENIX

1

+ 1

Æres-medlemmer

1

-1

2

+1

1

0

1

1

Medlemmer av SAGE

57

+17

40

+6

34

-

-

-

Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter. Det har vært stor endring i medlemsmassen det siste året. Det har vært 83 innmeldinger og 53 utmeldinger i perioden.

Her er statistikk over hvordan medlemsmassen på 325 medlemmer fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandet" er folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse. Tallene for 2005 er ikke helt korrekte, da statistikken inneholdt 4 personer som var feilaktig talt som medlemmer. Vi har valgt å vise fram tallene likevel, da feilen kun utgjør 1.35% og trenden er riktig.

Personer

Fylke

Andel 2007

Andel 2006

Andel 2005 (ca)

185

Oslo

56.92 %

55.74 %

56.00 %

42

Akershus

12.92 %

12.16 %

11.00 %

19

Rogaland

5.85 %

5.07 %

3.67 %

14

Sør-Trøndelag

4.31 %

4.05 %

5.33 %

11

Hordaland

3.38 %

4.05 %

4.33 %

11

Troms

3.38 %

4.39 %

3.67 %

9

Vestfold

2.77 %

3.38 %

3.33 %

9

Østfold

2.77 %

2.70 %

2.00 %

6

Buskerud

1.85 %

1.69 %

1.67 %

4

Telemark

1.23 %

1.01 %

1.00 %

3

Nordland

0.92 %

2.03 %

3.67 %

3

Aust-Agder

0.92 %

1.01 %

1.67 %

3

Ukjent/Utlandet

0.92 %

0.68 %

1.00 %

2

Oppland

0.62 %

1.01 %

1.00 %

2

Sogn og Fjordane

0.62 %

0.68 %

0.33 %

1

Vest-Agder

0.31 %

0.34 %

0.00 %

1

Hedmark

0.31 %

0.00 %

0.00 %

0

Møre og Romsdal

0.00 %

0.00 %

0.33 %

Epostlister

Liste

Abonnenter per 2008-02-18

Formål

medlemmer

314

Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres.

aktive

89

De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

stavanger

28

Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUG-medlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

jobbmarked

255

Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

pressemelding

83

En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres.

annonsering

255

Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres.

nuug-commits

14

Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste.

kart

44

Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon.

patent

26

Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare.

patent-core

4

Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare.

video

12

Mailingliste for video-gruppen til NUUG.

Økonomi

Regnskap og balanse for 2007 er vedlagt. Regnskapet er muntlig godkjent av revisor. Underskrevet balanse og revisjonsrapport vil bli delt ut på årsmøtet.

NUUGs regnskap viser et overskudd, selv etter et betydelig valutatap som følge av fallende dollarkurs. For å kunne ha et forutsigbart budsjett kjøper foreningen dollar til å betale kontingent for 2 år framover, og setter disse på en egen dollarkonto i banken (DnBNOR). På grunn av reglene for god regnskapsskikk må vi likevel avskrive som tap (eventuelt gevinst) den endring som skyldes dollarkursens utvikling i løpet av året. Det er derfor mest korrekt å se på valutatapet som en del av USENIX kostnaden, som dermed blir mer realistisk med et høyere medlemstall enn i budsjettet.

Regnskapstallene for hver konto er tatt inn i budsjettforslaget, se dette for detaljer.

I løpet av året har foreningen skiftet regnskapssystem og regnskapsfører, fra Visma hos DnD Servicekontoret til Lodo ført av Konsulent Vikaren. Lodo er et web-basert regnskapssystem og er i sin helhet fri programvare. Omleggingen har ført til ekstra kostnader på kontoen regnskap på grunn av arbeidet med å etablere nytt regnskap og overføre data. For fremtiden vil mer av regnskapsføringen bli utført av kasserer og vi forventer vesentlig lavere utgifter til dette i 2008, samtidig som styret har bedre kontroll og innsyn i regnskapet til enhver tid.

aktiviteter/200803aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)