Nordens største fri programvare-konferanse - Open Source Days i København

Se wikisiden fra fjor årets LinuxForum. Konferansen bytter navn til Open Source Days for 2008.

http://www.opensourcedays.org/

Deltagerliste Linuxforum 2008:

Navn

Organisasjon

Kontaktinfo

Ankomst Kastrup

Hotellnavn

Felles middag den ?.?

Ole Kristian Lien

NUUG

412 81 108

Bil

CAB INN City

Lars Solberg

Bil

CAB INN City

Hans-Petter Fjeld

Bil

CAB INN City

aktiviteter/200802opensourcedays (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)