Innspill fra Gunnar Helliesen

From: Gunnar Helliesen
Subject: Re: [NUUG] Alternativt NUUG-medlemskap uten USENIX?
To: Petter Reinholdtsen
Date: Mon, 18 Dec 2006 13:44:04 +0100

Den 17. des. 2006 kl. 14.14 skrev Petter Reinholdtsen:

> Er det noen som har synspunkter rundt dette?

Jeg foreslår å beholde NUUG slik den er i dag, men heller tilknytte lokallag som kan ha assosiert medlemskap i NUUG. Dermed får foreningen også større geografisk nedslagsfelt.

Altså: Medlemmer i f.eks. BLUG blir automatisk også medlemmer i NUUG (prisen for det må jo forhandles frem i samarbeid med *LUG-ene), men dog uten USENIX-medlemskap eller evt. andre fordeler av et fullt NUUG medlemskap. De som ønsker det, kan utvide medlemskapet sitt til fullt NUUG-medlemskap og få USENIX-medlemskap.

Dermed kan NUUG potensielt vokse ganske kraftig, men beholde sin "kjerne-identitet" for IT-ansvarlige osv. De yngre medlemmene vil vel uansett være mer interesserte i lokale møter og Linux install-fests enn i SAGE-diskusjoner og denslags.

"Best of both Worlds"?

Mvh,

--
Gunnar Helliesen, Voop AS, Bergen Norway, http://www.voop.no/
"Always make new mistakes" --Esther Dyson

aktiviteter/200703aarsmoete/utenusenix-kommentar (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)