Oppdatere Adict kalender med CVS:

Rediger /adict/localevents

Forutsatt at du står i katalogen nuug som vi kjørte checkout på i sted.
Åpne og rediger localactivites fra adictive med din favoritt-tekst-editor

/home/<dittbrukernavn>/nuug/adict/localevents

Denne filen er dessverre ikke noe pent syn.
Scroll ned til bunnen og sjekk om det ligger en midlertidig oppføring til datoen for
foredraget skal være. Om ikke, kopier en annen linje og rediger den så den passer
til ditt arrangement.

Ikke bruk : (Kolon)

En linje som passer arrangementet kan f.eks. se slik ut:

20230214;0;1;1830;2030;20220624;din-e-post@addresse.no;Ditt Navnesen;NOK;0;no;eu;no;Rebel;NUUG;https://www.nuug.no/;https://www.nuug.no/aktiviteter/20220816-debian;Medlemsmøte i NUUG Oslo: Møte om debian;Vi er så heldige å få Navn Navnsen på besøk for å snakke om debian.

Forklaring av de ulike elementene på linjen:

<Dato for foredraget;0;1;<fra-tid>;<til-tid>;<når linjen ble redigert, dog ikke viktig å ha med>;<din epostadresse navn@domene.no>;<Ditt navn>;NOK;0;no;eu;no;<Sted>;NUUG;<NUUGs URL>;link til arrangementet;Medlemsmøte i NUUG Oslo: <Kort beskrivelse av foredraget>.

CVS commit

Kjør så en commit med kommentar om hva som er gjort, feks.:

cvs commit -m "Lagt inn kalenderoppføring om februarmøtet" adict/localevents

CRON

Det tar nå opp til 5 minutter før endringen er synlig på https://www.nuug.no
da en cronjobb kjører hvert femte minutt og tar seg av publiseringen.
(Eller kjør sudo push-adict og sudo push-web .)

adict (last edited 2022-09-11 21:22:28 by ThomasGramstad)