A list of non-existing pages including a list of the pages where they are referred to:

 1. AddExternalAuth: grupper/sysadmin
 2. AddOutputFilter: AndersEinarHilden
 3. AddType: AndersEinarHilden
 4. AlexanderAlemayhu: WikiEditGroup
 5. AllowEmptyInitialConfiguration: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 6. AltInn: aktiviteter/2016aarsmoete, styre/20151005-referat
 7. AntallVedlegg: grupper/offentliginnsyn
 8. ApproveAuth: grupper/sysadmin
 9. AvsenderMottaker: grupper/offentliginnsyn
 10. BR: uttalelser/200901-standardkatalog-v2
 11. BaardJohansen: WikiEditGroup
 12. BeagleBoard: FriMaskinvare
 13. BenWaldron: WikiEditGroup
 14. BjørnVenn: WikiEditGroup
 15. ByAvis: datasett/redaksjoner
 16. CallWeaver: nyhetsbrev/nuugnytt-200702
 17. CfgLdAdd: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 18. ClassPath: aktiviteter/200804konferanse
 19. ClickShare: Teknologihuset
 20. CustomerNo: AndersEinarHilden, medlemsregister/feltbeskrivelse, sekretariat/årsoppgjør
 21. DanielLåstad: WikiEditGroup
 22. DiFo: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 23. DipTel: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 24. DocBook: aktiviteter/200804konferanse
 25. DokType: grupper/offentliginnsyn
 26. EkspedertDato: grupper/offentliginnsyn
 27. EmailAddress: medlemsregister/feltbeskrivelse
 28. ErArbeidsgiver: AndersEinarHilden, medlemsregister/feltbeskrivelse, sekretariat/årsoppgjør
 29. ErgoGroup: aktiviteter/200806nagiosmeet
 30. ErikVold: WikiEditGroup
 31. FiksGataMi: SekretaerAvtaleForslag, aktiviteter/201203aarsmoete/beretning, aktiviteter/2013aarsmoete/beretning, aktiviteter/2014aarsmoete/beretning, aktiviteter/2015aarsmoete/beretning, aktiviteter/2016aarsmoete/beretning, grupper/fiksgatami, grupper/fiksgatami/positivemottakere, grupper/fiksgatami/rt, pressemelding/201103-fiksgatami-lokalavis, styre/20111129-referat, styre/20120124-referat, styre/20151005-referat
 32. FiksGataMis: grupper/fiksgatami/rt
 33. FiksGatami: aktiviteter/201203aarsmoete/beretning
 34. FileFlow: grupper/video/frikanalen/studentoppgaver
 35. FixMyStreet: OSDC2015, aktiviteter/200904goopen, aktiviteter/2013aarsmoete/beretning, grupper/fiksgatami, grupper/fiksgatami/rt, pressemelding/201103-fiksgatami-lokalavis
 36. FredrikRandsborgBolstad: WikiEditGroup
 37. FreeBsd: sekretariat/kasserer
 38. FreeCode: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 39. FreeGroup: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 40. FreeRunner: FriMaskinvare
 41. FriProg: aktiviteter/2007thegathering, aktiviteter/2008thegathering, grupper/survey/business2006/questions-nb, styre/20080429-agenda, styre/20151005-referat
 42. FrodeTennebø: WikiEditGroup
 43. FuLoong: FriMaskinvare
 44. GameRunner: FriMaskinvare
 45. GauteNessan: WikiEditGroup
 46. GetEpgUrls: grupper/video/pubfrikanalen
 47. GoOpen: grupper/fiksgatami/soknad, grupper/video/Goopen/GoOpenKontaktark, pressemelding/201203-prisutdeling, pressemelding/201302-rms, styre/2011-konstituering, styre/20111129-referat, styre/20120124-referat
 48. GodHjelperVideo: grupper/video/Goopen/GoOpenKontaktark
 49. GormEriksen: WikiEditGroup
 50. GuttormFlatabø: WikiEditGroup
 51. HaraldAlvestrand: WikiEditGroup
 52. HaraldHolone: WikiEditGroup
 53. HegnarOnline: datasett/redaksjoner
 54. HermanRobak: WikiEditGroup
 55. HiOs: aktiviteter/2009Prisen/Oppgaveliste, styre/20070322-agenda, styre/20080312-agenda, styre/20080429-agenda
 56. HikerNet: aktiviteter/200804konferanse
 57. HolderDeOrd: styre/2011-10-20-referat, styre/20111129-referat
 58. ImageMagick: grupper/video/intro
 59. IngeniørHøgskoles: grupper/survey/medlem200701, grupper/survey/medlem200701/rapport
 60. IntraFish: datasett/redaksjoner
 61. JanHoiberg: WikiEditGroup
 62. JavaScript: pressemelding/200712-konkurranse, uttalelser/200708-standardkatalog/multimedia
 63. KarlDagGursli: WikiEditGroup
 64. KnutArneBjørndal: WikiEditGroup
 65. KnutIngvaldDietzel: WikiEditGroup
 66. KnutYrvin: WikiEditGroup
 67. KyrreSorensen: WikiEditGroup
 68. LarsSolberg: WikiEditGroup
 69. LinuxForum: aktiviteter/200802opensourcedays
 70. LoginFormDate: sekretariat/årsoppgjør
 71. LynLoong: FriMaskinvare
 72. MacBook: aktiviteter/2013aarsmoete/beretning, grupper/video/Goopen/GoOpenUtstyr
 73. MacBooken: aktiviteter/2013aarsmoete/beretning
 74. MagneMahre: WikiEditGroup
 75. MariWang: WikiEditGroup
 76. MartinHauge: WikiEditGroup
 77. MobileTelephone: medlemsregister/feltbeskrivelse
 78. MySociety: OSDC2015, aktiviteter/200904goopen, grupper/offentliginnsyn/alaveteli, styre/2012-konstituering-referat
 79. OlaTellesbø: WikiEditGroup
 80. OleMortenDuesund: WikiEditGroup
 81. OpenCola: FriMaskinvare
 82. OpenDocument: grupper/standard/200701-ooxml-uttalelse
 83. OpenMoko: FriMaskinvare
 84. OpenOffice: aktiviteter/200703aarsmoete/beretning, aktiviteter/200804konferanse, dokumenter/folder/nuuginfo, dokumenter/friprogsenter-infoside/bestefriprogramvare, grupper/standard/ooxml, pressemelding/200703-iso-dokumentstandard, styre/2009-11-17-irc-samling, tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 85. OpenSolaris: aktiviteter/200904goopen, grupper/survey/medlem200701, grupper/survey/medlem200701/rapport, likesinnede-oversikt
 86. OpenStreetMap: aktiviteter/200903aarsmoete/beretning, grupper/kart
 87. OpenStreetmap: aktiviteter/200804konferanse, aktiviteter/200904goopen, aktiviteter/forslag, grupper/video/frikanalen, pressemelding/201103-fiksgatami-lokalavis
 88. OpenVoting: uttalelser/2006-elektronisk-stemmegiving
 89. OpenWrt: DataUtstyr, FriMaskinvare
 90. PalEkran: WikiEditGroup
 91. PerØyvindKarlsen: WikiEditGroup
 92. PeterHansteen: WikiEditGroup
 93. PetterReinholdtsen: WikiEditGroup
 94. PhysDrv: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 95. PledgeBank: aktiviteter/200904goopen
 96. PostCode: medlemsregister/feltbeskrivelse
 97. PostOffice: AndersEinarHilden, medlemsregister/feltbeskrivelse, sekretariat/årsoppgjør
 98. PostlisteType: grupper/offentliginnsyn
 99. PowerEdge: grupper/sysadmin
 100. PowerVault: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 101. ProRes: grupper/video/rig
 102. ProgramId: uttalelser/201109-opphavsrett
 103. QtMoko: FriMaskinvare
 104. ReAvisa: datasett/redaksjoner
 105. RedHat: grupper/survey/medlem200701, grupper/survey/medlem200701/rapport
 106. RedPill: styre/20090825-agenda, styre/20091008-agenda
 107. RegistrertDato: grupper/offentliginnsyn
 108. RepRap: grupper/replikator/oklien
 109. RikkeHolten: WikiEditGroup
 110. RoboCup: aktiviteter/200804konferanse
 111. RonnyAasen: WikiEditGroup
 112. RunarIngebrigtsen: WikiEditGroup
 113. RuneHagerup: WikiEditGroup
 114. SaksId: grupper/offentliginnsyn
 115. SaksNr: grupper/offentliginnsyn
 116. SaksansvarligEnhet: grupper/offentliginnsyn
 117. SaksansvarligEpost: grupper/offentliginnsyn
 118. SelfStorages: styre/20070322-agenda
 119. SendRegning: ToDo/Skript, sekretariat/rutiner
 120. ShareAlike: grupper/video/foredrag, grupper/video/frikanalen
 121. SimenSandberg: WikiEditGroup
 122. SortlandsAvisa: datasett/redaksjoner
 123. StavangerAvisen: datasett/redaksjoner
 124. StianHubener: WikiEditGroup
 125. StudentBevis: medlemsregister/feltbeskrivelse
 126. SuSe: grupper/survey
 127. SuperOffice: grupper/standard/ooxml/37brevsignaturer
 128. SverreDidriksen: WikiEditGroup
 129. TerjeReite: WikiEditGroup
 130. TheyWorkForYou: aktiviteter/200904goopen
 131. TobiasBrox: WikiEditGroup
 132. TollefFogHeen: WikiEditGroup
 133. ToreSindingBekkedal: WikiEditGroup
 134. TwinPact: grupper/video/Stallmannsforedrag_mandag_23.02.09, utstyr-legacy
 135. TwinPact100: grupper/video/Goopen/GoOpenUtstyr
 136. VestNytt: datasett/redaksjoner
 137. VestnesAvisa: datasett/redaksjoner
 138. VoxForge: Taleteknologi
 139. WhatDoTheyKnow: aktiviteter/2013aarsmoete/beretning
 140. WiFi: FriMaskinvare
 141. XviDs: uttalelser/200708-standardkatalog
 142. YeeLoong: FriMaskinvare
 143. YouTube: uttalelser/201109-opphavsrett
 144. [datasett/redaksjoner: datasett
 145. [grupper/fiksgatami: grupper/fiksgatami/funksjoner
 146. [grupper/fiksgatami/funksjoner: grupper/fiksgatami
 147. [grupper/video/frikanalen: grupper/video/pubfrikanalen
 148. [http:/cfengine.com: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 149. aktiviteter/linuxforum2007: aktiviteter/200802opensourcedays
 150. aktiviteter/linuxforum2008: aktiviteter/200703linuxforum
 151. attachment: aktiviteter/200803aarsmoete
 152. dokumenter/prosjektstotte-fad/kartgruppa: dokumenter/prosjektstotte-fad
 153. dokumenter/prosjektstotte-fad/stanardgruppa: dokumenter/prosjektstotte-fad
 154. medlemsregister/ikkeinfo: medlemsregister/mailinglister
 155. utstyr: NuugFrontPage, aktiviteter/200904goopen/video, aktiviteter/presentasjoner
 156. utstyr/bibliotek: utstyr-legacy
 157. utstyr/grupper/video/dok/MacBook: grupper
 158. årsmøte2007/beretning: aktiviteter/200703aarsmoete