A list of non-existing pages including a list of the pages where they are referred to:

 1. <ikke opprettet enda>: aktiviteter/foredrag
 2. AddOutputFilter: AndersEinarHilden
 3. AddType: AndersEinarHilden
 4. AdrianKjærDalhaug: WikiEditGroup
 5. AlexanderAlemayhu: WikiEditGroup
 6. AllowEmptyInitialConfiguration: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 7. AltInn: aktiviteter/2016aarsmoete, styre/20151005-referat
 8. AntallVedlegg: grupper/offentliginnsyn
 9. AvsenderMottaker: grupper/offentliginnsyn
 10. BR: uttalelser/200901-standardkatalog-v2
 11. BaardJohansen: WikiEditGroup
 12. BeagleBoard: FriMaskinvare
 13. BenWaldron: WikiEditGroup
 14. BjørnVenn: WikiEditGroup
 15. ByAvis: datasett/redaksjoner
 16. CallWeaver: nyhetsbrev/nuugnytt-200702
 17. CanalDigital: aktiviteter/2019aarsmoete/beretning, aktiviteter/2020aarsmoete/beretning
 18. CfgLdAdd: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 19. ClassPath: aktiviteter/200804konferanse
 20. ClickShare: Teknologihuset
 21. CustomerNo: AndersEinarHilden, medlemsregister/feltbeskrivelse, sekretariat/årsoppgjør
 22. DanielLåstad: WikiEditGroup
 23. DiFo: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 24. DipTel: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 25. DocBook: aktiviteter/200804konferanse
 26. DokType: grupper/offentliginnsyn
 27. EkspedertDato: grupper/offentliginnsyn
 28. EmailAddress: medlemsregister/feltbeskrivelse
 29. ErArbeidsgiver: AndersEinarHilden, medlemsregister/feltbeskrivelse, sekretariat/årsoppgjør
 30. ErgoGroup: aktiviteter/200806nagiosmeet
 31. ErikVold: WikiEditGroup
 32. FiksGataMis: grupper/fiksgatami/rt
 33. FiksGatami: aktiviteter/201203aarsmoete/beretning
 34. FileFlow: grupper/video/frikanalen/studentoppgaver
 35. FixMyStreet: OSDC2015, aktiviteter/200904goopen, aktiviteter/2013aarsmoete/beretning, grupper/fiksgatami, grupper/fiksgatami/rt, pressemelding/201103-fiksgatami-lokalavis
 36. FredrikRandsborgBolstad: WikiEditGroup
 37. FreeBsd: sekretariat/kasserer
 38. FreeCode: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 39. FreeGroup: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 40. FreeRunner: FriMaskinvare
 41. FriProg: aktiviteter/2007thegathering, aktiviteter/2008thegathering, aktiviteter/forslag, grupper/survey/business2006/questions-nb, styre/20080429-agenda, styre/20151005-referat, styre/20200817-agenda, styre/20200907-agenda
 42. FrodeTennebø: WikiEditGroup
 43. FuLoong: FriMaskinvare
 44. GameRunner: FriMaskinvare
 45. GameShell: nuub/kom-i-gang-med-bash
 46. GauteNessan: WikiEditGroup
 47. GetEpgUrls: grupper/video/pubfrikanalen
 48. GoOpen: grupper/fiksgatami/soknad, grupper/video/Goopen/GoOpenKontaktark, pressemelding/201203-prisutdeling, pressemelding/201302-rms, styre/2011-konstituering, styre/20111129-referat, styre/20120124-referat
 49. GodHjelperVideo: grupper/video/Goopen/GoOpenKontaktark
 50. GormEriksen: WikiEditGroup
 51. GuttormFlatabø: WikiEditGroup
 52. HaraldAlvestrand: WikiEditGroup
 53. HaraldHolone: WikiEditGroup
 54. HegnarOnline: datasett/redaksjoner
 55. HermanRobak: WikiEditGroup
 56. HiOs: aktiviteter/2009Prisen/Oppgaveliste, styre/20070322-agenda, styre/20080312-agenda, styre/20080429-agenda
 57. HikerNet: aktiviteter/200804konferanse
 58. HolderDeOrd: styre/2011-10-20-referat, styre/20111129-referat
 59. ImageMagick: grupper/video/intro
 60. IngeniørHøgskoles: grupper/survey/medlem200701, grupper/survey/medlem200701/rapport
 61. IntraFish: datasett/redaksjoner
 62. JanHoiberg: WikiEditGroup
 63. JavaScript: pressemelding/200712-konkurranse, uttalelser/200708-standardkatalog/multimedia
 64. KarlDagGursli: WikiEditGroup
 65. KnutArneBjørndal: WikiEditGroup
 66. KnutIngvaldDietzel: WikiEditGroup
 67. KnutYrvin: WikiEditGroup
 68. KristianRonningen: WikiEditGroup
 69. KyrreSorensen: WikiEditGroup
 70. LarsSolberg: WikiEditGroup
 71. LibreOffice: styre/20220301-agenda
 72. LinuxForum: aktiviteter/200802opensourcedays
 73. LoginFormDate: sekretariat/årsoppgjør
 74. LynLoong: FriMaskinvare
 75. MacBook: aktiviteter/2013aarsmoete/beretning, grupper/video/Goopen/GoOpenUtstyr
 76. MacBooken: aktiviteter/2013aarsmoete/beretning
 77. MagneMahre: WikiEditGroup
 78. MariWang: WikiEditGroup
 79. MartinHauge: WikiEditGroup
 80. McGrail: grupper/sysadmin
 81. MobileTelephone: medlemsregister/feltbeskrivelse
 82. MySociety: OSDC2015, aktiviteter/200904goopen, grupper/offentliginnsyn/alaveteli, styre/2012-konstituering-referat
 83. NextCloud: styre/20211005-agenda
 84. OlaTellesbø: WikiEditGroup
 85. OleMortenDuesund: WikiEditGroup
 86. OpenCola: FriMaskinvare
 87. OpenDocument: grupper/standard/200701-ooxml-uttalelse
 88. OpenMoko: FriMaskinvare
 89. OpenOffice: aktiviteter/200703aarsmoete/beretning, aktiviteter/200804konferanse, dokumenter/folder/nuuginfo, dokumenter/friprogsenter-infoside/bestefriprogramvare, grupper/standard/ooxml, pressemelding/200703-iso-dokumentstandard, styre/2009-11-17-irc-samling, tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 90. OpenShift: aktiviteter/forslag
 91. OpenSolaris: aktiviteter/200904goopen, grupper/survey/medlem200701, grupper/survey/medlem200701/rapport, likesinnede-oversikt
 92. OpenStreetMap: aktiviteter/200903aarsmoete/beretning, grupper/kart
 93. OpenStreetmap: aktiviteter/200804konferanse, aktiviteter/200904goopen, grupper/video/frikanalen, pressemelding/201103-fiksgatami-lokalavis
 94. OpenVoting: uttalelser/2006-elektronisk-stemmegiving
 95. OpenWrt: DataUtstyr, FriMaskinvare
 96. PalEkran: WikiEditGroup
 97. PerØyvindKarlsen: WikiEditGroup
 98. PeterHansteen: WikiEditGroup
 99. PetterReinholdtsen: WikiEditGroup
 100. PhysDrv: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 101. PledgeBank: aktiviteter/200904goopen
 102. PostCode: medlemsregister/feltbeskrivelse
 103. PostOffice: AndersEinarHilden, medlemsregister/feltbeskrivelse, sekretariat/årsoppgjør
 104. PostlisteType: grupper/offentliginnsyn
 105. PowerEdge: grupper/sysadmin
 106. PowerVault: grupper/video/frikanalen/driftslogg
 107. ProRes: grupper/video/rig
 108. ProgramId: uttalelser/201109-opphavsrett
 109. QtMoko: FriMaskinvare
 110. ReAvisa: datasett/redaksjoner
 111. RedHat: grupper/survey/medlem200701, grupper/survey/medlem200701/rapport
 112. RedPill: styre/20090825-agenda, styre/20091008-agenda
 113. RegistrertDato: grupper/offentliginnsyn
 114. RepRap: grupper/replikator/oklien
 115. RikkeHolten: WikiEditGroup
 116. RoboCup: aktiviteter/200804konferanse
 117. RunarIngebrigtsen: WikiEditGroup
 118. RuneHagerup: WikiEditGroup
 119. SaksId: grupper/offentliginnsyn
 120. SaksNr: grupper/offentliginnsyn
 121. SaksansvarligEnhet: grupper/offentliginnsyn
 122. SaksansvarligEpost: grupper/offentliginnsyn
 123. SelfStorages: styre/20070322-agenda
 124. SendRegning: ToDo/Skript, sekretariat/rutiner, styre/20210301-agenda
 125. ShareAlike: grupper/video/foredrag, grupper/video/frikanalen
 126. SimenSandberg: WikiEditGroup
 127. SortlandsAvisa: datasett/redaksjoner
 128. StavangerAvisen: datasett/redaksjoner
 129. StianHubener: WikiEditGroup
 130. StudentBevis: medlemsregister/feltbeskrivelse
 131. SuSe: grupper/survey
 132. SuperOffice: grupper/standard/ooxml/37brevsignaturer
 133. SverreDidriksen: WikiEditGroup
 134. TerjeReite: WikiEditGroup
 135. TheyWorkForYou: aktiviteter/200904goopen
 136. TobiasBrox: WikiEditGroup
 137. TollefFogHeen: WikiEditGroup
 138. ToreSindingBekkedal: WikiEditGroup
 139. TwinPact: grupper/video/Stallmannsforedrag_mandag_23.02.09, utstyr-legacy
 140. TwinPact100: grupper/video/Goopen/GoOpenUtstyr
 141. VestNytt: datasett/redaksjoner
 142. VestnesAvisa: datasett/redaksjoner
 143. VoxForge: Taleteknologi
 144. WhatDoTheyKnow: aktiviteter/2013aarsmoete/beretning
 145. WiFi: FriMaskinvare
 146. XviDs: uttalelser/200708-standardkatalog
 147. YeeLoong: FriMaskinvare
 148. YouTube: aktiviteter/2020aarsmoete/beretning, aktiviteter/presentasjoner, uttalelser/201109-opphavsrett
 149. [grupper/fiksgatami: grupper/fiksgatami/funksjoner
 150. [grupper/fiksgatami/funksjoner: grupper/fiksgatami
 151. [grupper/video/frikanalen: grupper/video/pubfrikanalen
 152. [http:/cfengine.com: tjenesteleverandører/medlemsaktuelle
 153. aktiviteter/linuxforum2007: aktiviteter/200802opensourcedays
 154. aktiviteter/linuxforum2008: aktiviteter/200703linuxforum
 155. attachment: aktiviteter/200803aarsmoete
 156. dokumenter/prosjektstotte-fad/kartgruppa: dokumenter/prosjektstotte-fad
 157. dokumenter/prosjektstotte-fad/stanardgruppa: dokumenter/prosjektstotte-fad
 158. medlemsregister/ikkeinfo: medlemsregister/mailinglister
 159. utstyr: NuugFrontPage, aktiviteter/200904goopen/video
 160. utstyr/bibliotek: utstyr-legacy
 161. utstyr/grupper/video/dok/MacBook: grupper
 162. årsmøte2007/beretning: aktiviteter/200703aarsmoete