Skript task 1

Det skjer per idag ikke oppdatering av nye epostadresser fra medlemsliste.csv/faktura-skript til SendRegning.no, noe som medfører at fakturaer blir sendt til gamle epostadresser (men purringer til ny adresse, uten betalingsinformasjon i purringen).

Så det som trenges er å få skriptet til å sjekke, før fakturering utføres, at epostadressen som står på medlemmet i SendRegning.no er samme adresse som står i medlemsliste.csv, og dersom det ikke er samme epostadresse så skal epostadressen fra medlemsliste.csv overskrive den gamle og gale epostadressen som står i SendRegning.no, før faktura genereres og sendes.

Per idag (desember 2016) er status i SendRegning.no at Jon Petter har gjort en manuell oppdatering av epostadresser i SendRegning men siden skriptet ikke er fikset, så vil problemet med avvik mellom epostadressene i medlemsliste.csv og SendRegning gradvis oppstå på nytt.

Det er vel to skript som er aktuelle å kikke på i denne sammenheng: ../tools/medlemsliste-makeinvoices som lager fakturaer uten å sende dem (kan brukes som en dryrun) og skriptet ../tools/medlemsliste-sendinvoices som sender ut faktura til medlemmene.

OBS: Utfordring med bedrifter: kontaktperson/adresse kan være forskjellig fra faktura-adresse.

Se evt. også interndiskusjonene i RT-sak #12014.

Skript task 2

Mulig å få fakturaskriptet til å fungere ut fra den datoen man velger, og ikke dagens dato? Gjelder f.eks. innmeldinger rett før gratis-deadlinen 1. september -- for å kunne sende faktura til disse, og ellers når folk melder seg inn rett før tiden for endring av kontingent.

Skript task 3

Oppdater purreskriptet: Legg til beløp, medlemskategori og kontonummer i meldingen som medlemmet får. Det skal ikke være nødvendig for medlemmet å lete etter en gammel faktura som medlemmet kanskje ikke har fått eller ikke har tilgjengelig.

Skript task 4

Purreskriptet setter inn hildenae@nuug.no i Errors-To:. Vi ønsker å endre dette til en av adressene i RT, slik at feilmeldinger havner i RT. Vi har funnet ut to ting: (1) at Errors-To: er allerede satt til medlemsregister@rt.nuug.no og (2) at Return-Path: er satt til hildenae@nuug.no . Det er altså (2) som skal endres.

Skript task 5

Legge til æresmedlem (kat. 11) til skriptet som henter ut Usenix-medlemmer (slik at æresmedlemmer får USENIX-medlemskap og ;login ). Ref. RT-sak #11804. Oppdater spesifikt i skriptet at æresmedlemmer skal få Usenix. (Foreløpig kludge: De to eksisterende æresmedlemmene er ført opp som betalt kontingent til og med år 2070.)

OBS: Denne task utgår fordi USENIX-medlemskap ikke er aktuelt/ikke finnes lenger.

Skript task 6

Utvide medlemsliste-check til å sjekke feltnavnene i medlemsliste.csv (for å unngå feilregistreringer, feil felt, samt at evt. feiltastinger i feltnavn blir oppdaget). Spesielt sjekke at det ikke forekommer blanktegn før eller etter TAB som skiller feltene.

Skript task 7

Lage en sjekk som forhindrer at bedriftsfaktura splittes opp i delfakturaer for hvert undermedlem. Ref. RT-sak #12139.

Skript task 8

Sjekke og gjennomføre endring av forfallsfrist på fakturaer fra 30 dager til 14 dager, ref. styrevedtak 2016-12-05, styresak 2016-40.

FIKSET 2017-01-27 jonp (endret 30 til 14 i tools/medlemsliste-makeinvoices).

Skript task 9

a) Forberede innføring av sponsormedlemskap (ny medlemskategori) ved å gå gjennom og sette opp en plan for hvilke skript og filer som må endres for å innføre en ny medlemskategori.

b) Gjennomføre innføring av sponsormedlemskap.

Skript task 10

Unngå å sende purremail og unngå teksten "KONTINGENT IKKE BETALT" i sjekkmail til æresmedlemmer.

FIKSET 2017-01-29 jonp (tilføyelse i tools/medlemsliste-review).

Skript task 11

Lage forskjellige varianter av purrebrevet og sette opp skriptet til å velge riktig variant ut fra 'situasjonen': Dette for å unngå å irritere medlemmer (spesielt personmedlemmer under bedrifter), jfr. nærmere beskrivelse og diskusjon av problemet i RT-sak # 14120.

Skript task 12

Oppdatere skriptet for medlemsoppdatering (update-mailinglists) slik at dette kan kjøres helautomatisk via en cronjobb.

Per idag er skriptet halv-automatisk og må kjøres manuelt pga. følgende:

Oppgavene som skal gjennomføres ved oppdatering er:

1. Hente ut nye medlemsepostadresser fra medlemsliste.csv og legge dem inn på epostlisten medlemmer.

2. Fjerne utmeldte medlemsepostadresser fra epostlisten medlemmer.

3. Legge de utmeldte adressene fra punkt 2 inn på epostlisten interesserte.

4. Punkt 3 innebærer at endring av et eksisterende medlem sin epostadresse er noe annet enn fjerning + nyoppføring, derfor trenger skriptet per idag manuell sjekking/kjøring.

Se også diskusjon i RT-sak #14717.

Se beskrivelse av kjøring av skriptet her:
sekretariat/update-mailinglists

Skript task 13

Få en feilmelding a la "Finner ikke KID-nummer" når skriptet medlemsliste-regbetaling ikke klarer å finne KID-nummer.

Problemet her oppstår når betalingen er uten KID og dermed blir den ikke registrert mot fakturaen i SendRegning. Ved kjøring av skriptet med fakturanummer, fx slik:
$ ../tools/medlemsliste-regbetaling 4152
så står skriptet og tygger litt på saken, og så kommer bash-promptet tilbake. Ingen feilmelding eller annen respons fra skriptet, og skriptet har ikke gjort noe. Medlemmets oppføring i medlemsliste.csv og i SendRegning ser normale ut, men skriptet klarer altså ikke å registrere betalingen i medlemsliste.csv fordi KID-nummer mangler, og skriptet gir ikke noen feilmelding om hva som er galt.

ToDo/Skript (last edited 2023-05-29 23:33:41 by ThomasGramstad)