SKAP FOR OPPBEVARING HOS TEKNOLOGIHUSET/REBEL

NUUG har (fra oktober 2023) et skap for oppbevaring hos Rebel.
Det står i en garderobe i Expo-området av Rebel. Den som har
behov for tilgang til skapet kan henvende seg til NUUG-styret
eller Arrangørgruppa for å få tallkoden til skapet.

Her er et bilde av skapet.

Her er litt "teknisk dokumentasjon" av skapet som kan være kjekt
å ha:

Dybde: 45 cm
Bredde: 100 cm

Skapet har 5 hyller/hylleplater. Hylleplatene kan tas ut, og
høyden på hver hylle kan justeres ved å flytte 4 metallstøttepinner
opp og ned i et godt utvalg av hull ("Ikea-prinsippet").
Per idag har hyllene tilnærmet samme høyde, og det innebærer
ca 32-35 cm høyde på hver hylle.

Rebel-skapet (last edited 2023-10-27 21:07:13 by ThomasGramstad)