REGLER OG RETNINGSLINJER FOR ADGANG(SKORT) TIL REBEL

1. Adgangskortene gir tilgang inn hoveddør fra Universitetsgata, samt til
community-område for Hangout.
(Dette innebærer altså at andre innganger til bygget ikke kan benyttes av NUUG,
og alle gjester til NUUGs møter må loses inn (og ut) gjennom hovedinngang.)

2. Aktuelle møterom/konferansesaler skal bestilles av NUUG på vanlig måte via
vert ætt teknologihuset dått no og dører til de aktuelle rommene åpnes da av verter.
(Dette innebærer at NUUG ikke på eget initiativ kan bytte møterom, for eksempel
til et større møterom ved mange fremmøtte. Derfor må NUUG heller "ta i litt" og
bestille større møterom i utgangspunktet.)

3. Alle nøkkelkort er personlige, og registreres på navngitte personer.
En NUUG-person som skal overta eller disponere et nøkkelkort må først registrere
en bruker på https://delta.rebel.no/ , og skal deretter informere NUUG sitt
sekretariat/Thomas om brukernavnet, og sekretariatet/Thomas håndterer videre
oppfølging med adgang ætt rebel dått no for å få registrert og delt ut nøkkelkortet.

4. Rebel tilbyr denne muligheten med tillit til at adgangskortene ikke misbrukes til
andre formål enn det som er avtalt med Rebel eller Teknologihuset.

De som har NUUG-adgangskort (per høsten 2023) er: malinux, trench, bfg, knuty, xenadu

Rebel-adgangskort (last edited 2023-10-27 21:26:17 by ThomasGramstad)