REBEL OG TEKNOLOGIHUSET 2.0:

Rebel overtok de gamle lokalene til Telenor i Universitetsgata 2 i Oslo, og
er et oppgradert teknologihus for firmaer, foreninger, communities m m som
arrangerer diverse konferanser og møter. Teknologihuset flyttet inn i Rebel
mens pandemien pågikk, og det er også puber, kafeer og restauranter i Rebel.

NUUG er både partner av Teknologihuset og et av communitiene som bruker
lokalene i Rebel til foredrag og medlemsmøter.

Partner-avtalen med Teknologihuset innebærer en årlig kontingent for NUUG.

NUUGs partnerfordeler

NUUGs fordeler/rettigheter som følge av å være partner til Teknologihuset er:

Community-forpliktelser ved lån av lokaler (meetup-definisjon)

Alle communitiene som låner eller leier lokaler i Rebel må følge disse retningslinjene
fra Teknologihuset for bruk av lokaler (definisjon av meetup) :

Møtelokaler for meetups vil ofte være grupperommene i andre etasje, men det kan også være større møtesaler
som fx Finn-salen.

Finn-salen

Finn-salen er et lite auditorium som har plass til 30 mennesker, og er gratis å bruke for NUUG, når
bruken er meetup som definert over.

Finn-salen har inngang ved den indre inngangen til Skråplanet.
Når du står utenfor heisene i u1, gå til venstre (mot toalettene). Rett før trappen gå til høyre og
Finn-salen vil være rett frem etter trappen.

Grupperommene i andre etasje

Møterom Kim er opp trappen til andre etasje, sving til venstre, og gå LANGT bortover gangen.

NUUG har nøkkelkort til Rebel, og reglene for adgang til Rebel og bruk av kortene finnes her:
Rebel-adgangskort.

For generell info om de to stedene/organisasjonene, se
https://teknologihuset.no/ og https://rebel.no/ .

Rebel (last edited 2023-10-27 21:11:20 by ThomasGramstad)