Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2014-12-10 11:21:14
Size: 1255
Comment: Inn med dato.
Revision 8 as of 2014-12-10 12:48:42
Size: 1412
Comment: Noen aktuelle folk.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:

==Aktuelle deltagere==

 * Petter Reinholdtsen, NUUG
 * Gorm Eriksen, NUUG
 * Matthew Sommerfelt?, MySociety
 * hakim
 * Jari Bakken, Holder de ord

[http://act.osdc.no OSDC 2015] - fredag 8. mai til søndag 10. mai 2014

NUUG har forpliktet seg til å bidra i denne konferansen .

NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer og planer for å gjennomføre dette. I tillegg til konferansesporet ønsker vi å lage en utviklersamling for de som "hacker det offentlige", dvs. står bak tjenester som FixMyStreet og Alaveteli, der de kan se hva de får laget sammen og bidra til å gjøre tjenestene bedre. Tanken er en dags-samling i et rom med plass til ca. 30 stykker, der vi har mest hacking og noe presentasjoner. Noen av de som deltar kan i tillegg presentere det de holder på med i konferansesporet.

Første idé for konferansesporet er å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala [http://mysociety.org My Society] og [http://sunlightfoundation.com/ Sunlight Foundation] for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre!

Tanken er å få invitert foredragsholdere som hører til disse ovennevnte ogranisasjoner eller kanskje noen andre som likner til å holde foredrag under konferansen og NUUG eget session track.

==Aktuelle deltagere==

  • Petter Reinholdtsen, NUUG
  • Gorm Eriksen, NUUG
  • Matthew Sommerfelt?, MySociety

  • hakim
  • Jari Bakken, Holder de ord

OSDC2015 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)