Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2014-12-06 18:13:06
Size: 791
Editor: estephanz
Comment:
Revision 5 as of 2014-12-06 18:19:46
Size: 756
Editor: estephanz
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
[javascript:void(0);/*1417878465776*/ OSDC 2015] [http://act.osdc.no OSDC 2015]
Line 6: Line 6:
NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer for å gjøre gjennomføre det. NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer og planer for å gjennomføre dette.
Line 8: Line 8:
Første idé vi fikk var å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala [javascript:void(0);/*1417889037457*/ My Society] og [javascript:void(0);/*1417889120301*/ Sunlight Foundation] for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre! Første idé vi fikk var å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala [http://mysociety.org My Society] og [http://sunlightfoundation.com/ Sunlight Foundation] for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre!

[http://act.osdc.no OSDC 2015]

NUUG har forpliktet seg til å bidra i denne konferansen .

NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer og planer for å gjennomføre dette.

Første idé vi fikk var å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala [http://mysociety.org My Society] og [http://sunlightfoundation.com/ Sunlight Foundation] for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre!

Tanken er å få invitert foredragsholdere som hører til disse ovennevnte ogranisasjoner eller kanskje noen andre som likner til å holde foredrag under konferansen og NUUG eget session track.

OSDC2015 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)