Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2014-12-06 18:12:28
Size: 755
Editor: estephanz
Comment:
Revision 4 as of 2014-12-06 18:13:06
Size: 791
Editor: estephanz
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from estephanz

[javascript:void(0);/*1417878465776*/ OSDC 2015]

NUUG har forpliktet seg til å bidra i denne konferansen .

NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer for å gjøre gjennomføre det.

Første idé vi fikk var å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala [javascript:void(0);/*1417889037457*/ My Society] og [javascript:void(0);/*1417889120301*/ Sunlight Foundation] for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre!

Tanken er å få invitert foredragsholdere som hører til disse ovennevnte ogranisasjoner eller kanskje noen andre som likner til å holde foredrag under konferansen og NUUG eget session track.

OSDC2015 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)