Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2014-12-11 20:11:43
Size: 2071
Editor: estephanz
Comment:
Revision 12 as of 2014-12-11 20:13:01
Size: 2071
Editor: estephanz
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 * Petter Reinholdtsen initierte kontakt med [http://mysociety.org My Society] folket på IRC kanalen onsdag 10. desember 2014, alle aktive deltakere i chatten fra [http://mysociety.org My Society] viste en sterk interesse og høy motivasjon til å kunne vært med. Som resultat til diskusjonen Petter kommer til å sende en formel invitasjon til folket der (estephanz oppdaterte OSDC 2015 sitt prosjektverktøy med disse nyhetene).  * Petter Reinholdtsen initierte kontakt med [http://mysociety.org My Society] folket på IRC kanalen onsdag 10. desember 2014, alle aktive deltakere i chatten fra [http://mysociety.org My Society] viste en sterk interesse og høy motivasjon for å kunne vært med. Som resultat av diskusjonen: Petter kommer til å sende en formel invitasjon til folket der (estephanz oppdaterte OSDC 2015 sitt prosjektverktøy med disse nyhetene).

[http://act.osdc.no OSDC 2015] - fredag 8. mai til søndag 10. mai 2014

NUUG har forpliktet seg til å bidra i denne konferansen .

NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer og planer for å gjennomføre dette. I tillegg til konferansesporet ønsker vi å lage en utviklersamling for de som "hacker det offentlige", dvs. står bak tjenester som FixMyStreet og Alaveteli, der de kan se hva de får laget sammen og bidra til å gjøre tjenestene bedre. Tanken er en dags-samling i et rom med plass til ca. 30 stykker, der vi har mest hacking og noe presentasjoner. Noen av de som deltar kan i tillegg presentere det de holder på med i konferansesporet.

Første idé for konferansesporet er å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala [http://mysociety.org My Society] og [http://sunlightfoundation.com/ Sunlight Foundation] for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre! Kanskje [https://okfn.org/about/ Open Knowledge Foundation] er interessert?

Tanken er å få invitert foredragsholdere som hører til disse ovennevnte ogranisasjoner eller kanskje noen andre som likner til å holde foredrag under konferansen og NUUG eget session track.

Aktuelle deltagere

  • Petter Reinholdtsen, NUUG
  • Gorm Eriksen, NUUG
  • Matthew Sommerfelt?, MySociety

  • hakim
  • Jari Bakken, Holder de ord

Status

  • Petter Reinholdtsen initierte kontakt med [http://mysociety.org My Society] folket på IRC kanalen onsdag 10. desember 2014, alle aktive deltakere i chatten fra [http://mysociety.org My Society] viste en sterk interesse og høy motivasjon for å kunne vært med. Som resultat av diskusjonen: Petter kommer til å sende en formel invitasjon til folket der (estephanz oppdaterte OSDC 2015 sitt prosjektverktøy med disse nyhetene).

Bør informeres

  • aktive (at) nuug.no
  • fiksgatami (at) nuug.no
  • intern (at) holderdeord.no
  • team (at) mysociety.org

OSDC2015 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)