OSDC 2015 - fredag 8. mai til søndag 10. mai 2014

NUUG har forpliktet seg til å bidra i denne konferansen .

NUUG får eget "session track" (kan være i løpet av en hel dag). Vi må lage programmet og komme med idéer og planer for å gjennomføre dette. I tillegg til konferansesporet ønsker vi å lage en utviklersamling for de som "hacker det offentlige", dvs. står bak tjenester som FixMyStreet og Alaveteli, der de kan se hva de får laget sammen og bidra til å gjøre tjenestene bedre. Tanken er en dags-samling i et rom med plass til ca. 30 stykker, der vi har mest hacking og noe presentasjoner. Noen av de som deltar kan i tillegg presentere det de holder på med i konferansesporet.

Første idé for konferansesporet er å ha et tema om hvordan friprogramvarene benyttes per i dag av organisasjoner ala My Society og Sunlight Foundation for å få dagens politiske systemene i den vestlige verden til å bli bedre! Kanskje Open Knowledge Foundation er interessert?

Tanken er å få invitert foredragsholdere som hører til disse ovennevnte ogranisasjoner eller kanskje noen andre som likner til å holde foredrag under konferansen og NUUG eget session track.

Aktuelle deltagere

Status

Bør informeres

English invitation

FIXME, write text to spread to interested parties and our blog

Subject: Invitation to Civic Hacking Hackaton in Oslo 2015-05-XX

Hi. We would like to invite ...

OSDC2015 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)