Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2007-02-08 15:11:22
Size: 438
Comment: Lenk inn høringsuttalelser.
Revision 9 as of 2007-02-08 15:16:25
Size: 491
Comment: Få med oversikt over 'topnivå'-wikisider.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:

[[PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)]]

NUUGs wikisider

  • [:linuxforum2007:Invitasjon til Linuxforum 2007]
  • [:Årsmøte2007:Forberedelse av årsmøtet 2007]
  • [:grupper:Wikisider for undergrupper].
  • [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede forenniger]
  • [:uttalelser:Høringsuttalelser og lignende]

Lykke til.

Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].

Innhold fra [http://wiki.skolelinux.de/nuug de gamle wikisidene] må flyttes hit.

PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)