Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2007-02-08 12:49:50
Size: 389
Comment: Lenk til de likesinnede foreningene.
Revision 8 as of 2007-02-08 15:11:22
Size: 438
Comment: Lenk inn høringsuttalelser.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 * [:uttalelser:Høringsuttalelser og lignende]

NUUGs wikisider

  • [:linuxforum2007:Invitasjon til Linuxforum 2007]
  • [:Årsmøte2007:Forberedelse av årsmøtet 2007]
  • [:grupper:Wikisider for undergrupper].
  • [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede forenniger]
  • [:uttalelser:Høringsuttalelser og lignende]

Lykke til.

Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].

Innhold fra [http://wiki.skolelinux.de/nuug de gamle wikisidene] må flyttes hit.

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)