Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2007-02-04 23:39:23
Size: 324
Comment: Lenk til den gamle wikien.
Revision 7 as of 2007-02-08 12:49:50
Size: 389
Comment: Lenk til de likesinnede foreningene.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 * [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede forenniger]

NUUGs wikisider

  • [:linuxforum2007:Invitasjon til Linuxforum 2007]
  • [:Årsmøte2007:Forberedelse av årsmøtet 2007]
  • [:grupper:Wikisider for undergrupper].
  • [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede forenniger]

Lykke til.

Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].

Innhold fra [http://wiki.skolelinux.de/nuug de gamle wikisidene] må flyttes hit.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)