Differences between revisions 56 and 58 (spanning 2 versions)
Revision 56 as of 2019-05-26 20:36:57
Size: 3352
Comment:
Revision 58 as of 2019-06-23 13:05:12
Size: 3404
Comment: lagt inn link til årsmøte 2019
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 * [[https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete]] - NUUGs årsmøte 17 juni 2019  * NUUGs årsmøte 17 juni 2019: [[https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete]]
Line 40: Line 40:
 * [[aktiviteter/2019aarsmoete|NUUG årsmøte 2019]]

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)