Differences between revisions 54 and 55
Revision 54 as of 2018-08-28 16:42:07
Size: 3373
Comment:
Revision 55 as of 2019-05-26 20:36:06
Size: 3350
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 * [[spoerreundersoekelse|Spørreundersøkelse]] - Spørreundersøkelse for medlemmer og interesserte 2017  * [[https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete|NUUGs årsmøte 17 juni 2019]]

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)