Differences between revisions 52 and 53
Revision 52 as of 2018-08-28 16:41:26
Size: 3374
Comment:
Revision 53 as of 2018-08-28 16:41:41
Size: 3371
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 * [Sekretariat: Tallkoder for NUUGs medlemskategorier https://wiki.nuug.no/sekretariat/rutiner#line-80 ]  * Sekretariat: Tallkoder for NUUGs medlemskategorier https://wiki.nuug.no/sekretariat/rutiner#line-80

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)