Differences between revisions 50 and 51
Revision 50 as of 2018-08-28 16:40:28
Size: 3376
Comment:
Revision 51 as of 2018-08-28 16:40:50
Size: 3376
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 * [[Sekretariat: Tallkoder for NUUGs medlemskategorier https://wiki.nuug.no/sekretariat/rutiner#line-80 ]]  * [[Sekretariat: Tallkoder for NUUGs medlemskategorier] https://wiki.nuug.no/sekretariat/rutiner#line-80 ]

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)