Differences between revisions 47 and 48
Revision 47 as of 2017-10-18 22:52:12
Size: 3121
Comment:
Revision 48 as of 2018-05-31 12:38:09
Size: 3269
Comment: årsmøte 2018 og ekstraordinært årsmøte 2017
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 40: Line 40:
 * [[aktiviteter/2018aarsmoete|NUUG årsmøte 2018]]
 * [[aktiviteter/201709ekstraordinaert-aarsmoete|NUUG ekstraordinært årsmøte 2017-09-12]]

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)