Differences between revisions 41 and 42
Revision 41 as of 2017-03-27 23:51:54
Size: 2795
Comment:
Revision 42 as of 2017-03-27 23:53:35
Size: 2813
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
== Årsmøter ==
 * [[aktiviteter/2016aarsmoete|NUUG årsmøte 2016]]
Line 37: Line 39:
 * [[aktiviteter/2016aarsmoete|NUUG årsmøte 2016]]

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)