Differences between revisions 35 and 36
Revision 35 as of 2016-05-24 19:34:29
Size: 2716
Comment:
Revision 36 as of 2016-12-05 23:31:38
Size: 2766
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
|| {{http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg}} ||Velkommen! Sjekk også [[http://www.nuug.no/|NUUGs websider]]. Trykk [[RecentChanges|her]] for å se de siste wiki endringene. ||
Line 3: Line 4:
||{{http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg}}||Velkommen! Sjekk også [[http://www.nuug.no/|NUUGs websider]]. Trykk [[RecentChanges|her]] for å se de siste wiki endringene.||
Line 7: Line 7:
 * Møter og kalender: Hvordan oppdatere i Adict
Line 14: Line 15:
 * [[postogpenger| Post og penger]] Sende papirpost eller penger til NUUG  * [[postogpenger|Post og penger]] Sende papirpost eller penger til NUUG
Line 51: Line 52:
Oversikt over "topnivå"-sider:
<<PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)>>
Oversikt over "topnivå"-sider: <<PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)>>
Line 54: Line 54:
For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang.
Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.
For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NUUGs wikisider

http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)