Differences between revisions 33 and 34
Revision 33 as of 2015-11-29 21:27:03
Size: 2568
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 34 as of 2016-01-25 17:24:00
Size: 2662
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 41: Line 41:
 * [[aktiviteter/201602ekstraordinaert-aarsmoete|NUUG ekstraordinært årsmøte 2016-02-17]]

NUUGs wikisider

http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)