Differences between revisions 32 and 33
Revision 32 as of 2015-11-04 18:28:34
Size: 2525
Comment: Linket til årsmøtereferat 2015
Revision 33 as of 2015-11-29 21:27:03
Size: 2568
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
||http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg||Velkommen! Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider]. Trykk [:RecentChanges:her] for å se de siste wiki endringene.|| ||{{http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg}}||Velkommen! Sjekk også [[http://www.nuug.no/|NUUGs websider]]. Trykk [[RecentChanges|her]] for å se de siste wiki endringene.||
Line 6: Line 6:
 * [:aktiviteter:Aktiviteter] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 * [:avtaler:Avtaler] - Inngåtte, pågående og forslag til avtaler og medlemsfordeler.
 * [:dokumenter:Dokumenter] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 * [:nyhetsbrev:NUUGnytt] - NUUGs nyhetsbrev
 * [:pressemelding:Pressemeldinger]
 * [:uttalelser:Uttalelser
] - NUUGs høringsuttalelser og andre innspill
 * [:likesinnede-oversikt:NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]
 * [:
tjenesteleverandører:Tjenesteleverandører] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden
 * [:postogpenger: Post og penger] Sende papirpost eller penger til NUUG
 * [[aktiviteter|Aktiviteter]] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 * [[avtaler|Avtaler]] - Inngåtte, pågående og forslag til avtaler og medlemsfordeler.
 * [[dokumenter|Dokumenter]] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 * [[nyhetsbrev|NUUGnytt]] - NUUGs nyhetsbrev
 * [[pressemelding|Pressemeldinger]]
 * [[uttalelser|Uttalelser]
] - NUUGs høringsuttalelser og andre innspill
 * [[likesinnede-oversikt|NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]]
 * [[
tjenesteleverandører|Tjenesteleverandører]] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden
 * [[postogpenger| Post og penger]] Sende papirpost eller penger til NUUG
Line 17: Line 17:
 * [:grupper:Oversikt] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 * [:grupper/ip-telefoni:NUUGs IP-telefonigruppe]
 * [:grupper/kart:NUUGs kartgruppe]
 * [:grupper/replikator:
NUUGs replikatorgruppe (3D skriver)]
 * [:grupper/patent:NUUGs patentside]
 * [:grupper/standard:NUUGs standardgruppe]
 * [:
grupper/survey:Spørreundersøkelsesgruppen]
 * [:
grupper/sysadmin:Systemadministrasjonsgruppen]
 * [:grupper/video:NUUGs videogruppe]
 * [:
grupper/valgkomite:NUUGs valgkomite]
 * [[grupper|Oversikt]] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 * [[grupper/ip-telefoni|NUUGs IP-telefonigruppe]]
 * [[grupper/kart|NUUGs kartgruppe]]
 * [[grupper/replikator|
NUUGs replikatorgruppe (3D skriver)]]
 * [[grupper/patent|NUUGs patentside]]
 * [[grupper/standard|NUUGs standardgruppe]]
 * [[
grupper/survey|Spørreundersøkelsesgruppen]]
 * [[
grupper/sysadmin|Systemadministrasjonsgruppen]]
 * [[grupper/video|NUUGs videogruppe]]
 * [[
grupper/valgkomite|NUUGs valgkomite]]
Line 29: Line 29:
 * [:sekretariat:NUUGs sekretariat] - Rutiner, osv
 * [:styre:NUUGs styre] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 * [:medlemsregister:Medlemsregister] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 * [:aktiviteter/200703aarsmoete:NUUG årsmøte 2007]
 * [:
aktiviteter/200803aarsmoete:NUUG årsmøte 2008]
 * [:
aktiviteter/200903aarsmoete:NUUG årsmøte 2009]
 * [:
aktiviteter/201003aarsmoete:NUUG årsmøte 2010]
 * [:
aktiviteter/201106aarsmoete:NUUG årsmøte 2011]
 * [:
aktiviteter/201203aarsmoete:NUUG årsmøte 2012]
 * [:
aktiviteter/2013aarsmoete:NUUG årsmøte 2013]
 * [:
aktiviteter/2014aarsmoete:NUUG årsmøte 2014]
 * [:
aktiviteter/2015aarsmoete:NUUG årsmøte 2015]
 * [:
utstyr:NUUGs utstyr]
 * [[sekretariat|NUUGs sekretariat]] - Rutiner, osv
 * [[styre|NUUGs styre]] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 * [[medlemsregister|Medlemsregister]] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 * [[aktiviteter/200703aarsmoete|NUUG årsmøte 2007]]
 * [[
aktiviteter/200803aarsmoete|NUUG årsmøte 2008]]
 * [[
aktiviteter/200903aarsmoete|NUUG årsmøte 2009]]
 * [[
aktiviteter/201003aarsmoete|NUUG årsmøte 2010]]
 * [[
aktiviteter/201106aarsmoete|NUUG årsmøte 2011]]
 * [[
aktiviteter/201203aarsmoete|NUUG årsmøte 2012]]
 * [[
aktiviteter/2013aarsmoete|NUUG årsmøte 2013]]
 * [[
aktiviteter/2014aarsmoete|NUUG årsmøte 2014]]
 * [[
aktiviteter/2015aarsmoete|NUUG årsmøte 2015]]
 * [[
utstyr|NUUGs utstyr]]
Line 44: Line 44:
 * [:FriMaskinvare:Liste over fri maskinvare]
 * [:TitleIndex:Alle sider]
 * [:RecentChanges:Siste endringer]
 * [:FindPage:Søk]
 * [[FriMaskinvare|Liste over fri maskinvare]]
 * [[TitleIndex|Alle sider]]
 * [[RecentChanges|Siste endringer]]
 * [[FindPage|Søk]]
Line 50: Line 50:
[[PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)]] <<PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)>>

NUUGs wikisider

http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)