Differences between revisions 28 and 29
Revision 28 as of 2012-02-08 12:48:53
Size: 2292
Editor: bleakgadfly
Comment: Oppdatert index
Revision 29 as of 2012-02-08 12:49:29
Size: 2292
Editor: bleakgadfly
Comment: Typo
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 35: Line 35:
 * [:aktiviteter/201103aarsmoete:NUUG årsmøte 2011]  * [:aktiviteter/201106aarsmoete:NUUG årsmøte 2011]

NUUGs wikisider

http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg||Velkommen! Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider]. Trykk [:RecentChanges:her] for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

 • [:aktiviteter:Aktiviteter] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 • [:avtaler:Avtaler] - Inngåtte, pågående og forslag til avtaler og medlemsfordeler.
 • [:dokumenter:Dokumenter] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 • [:nyhetsbrev:NUUGnytt] - NUUGs nyhetsbrev
 • [:pressemelding:Pressemeldinger]
 • [:uttalelser:Uttalelser] - NUUGs høringsuttalelser og andre innspill
 • [:likesinnede-oversikt:NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]
 • [:tjenesteleverandører:Tjenesteleverandører] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden

Grupper

 • [:grupper:Oversikt] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 • [:grupper/ip-telefoni:NUUGs IP-telefonigruppe]
 • [:grupper/kart:NUUGs kartgruppe]
 • [:grupper/replikator:NUUGs replikatorgruppe (3D skriver)]
 • [:grupper/patent:NUUGs patentside]
 • [:grupper/standard:NUUGs standardgruppe]
 • [:grupper/survey:Spørreundersøkelsesgruppen]
 • [:grupper/sysadmin:Systemadministrasjonsgruppen]
 • [:grupper/video:NUUGs videogruppe]
 • [:grupper/valgkomite:NUUGs valgkomite]

Sekretariat og styre

 • [:sekretariat:NUUGs sekretariat] - Rutiner, osv
 • [:styre:NUUGs styre] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 • [:medlemsregister:Medlemsregister] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 • [:aktiviteter/200703aarsmoete:NUUG årsmøte 2007]
 • [:aktiviteter/200803aarsmoete:NUUG årsmøte 2008]
 • [:aktiviteter/200903aarsmoete:NUUG årsmøte 2009]
 • [:aktiviteter/201003aarsmoete:NUUG årsmøte 2010]
 • [:aktiviteter/201106aarsmoete:NUUG årsmøte 2011]
 • [:aktiviteter/201203aarsmoete:NUUG årsmøte 2012]
 • [:utstyr:NUUGs utstyr]

Annet

 • [:FriMaskinvare:Liste over fri maskinvare]

 • [:TitleIndex:Alle sider]

 • [:RecentChanges:Siste endringer]

 • [:FindPage:Søk]

Oversikt over "topnivå"-sider: PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)