Differences between revisions 21 and 22
Revision 21 as of 2007-12-22 22:54:01
Size: 1920
Comment: Typo.
Revision 22 as of 2008-02-18 12:48:59
Size: 1963
Comment: lenke til valgkomiteen
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
 * [:grupper/valgkomite:NUUGs valgkomite]

NUUGs wikisider

http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg||Velkommen! Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider]. Trykk [:RecentChanges:her] for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

 • [:aktiviteter:Aktiviteter] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 • [:avtaler:Avtaler] - Inngåtte, pågående og forslag til avtaler og medlemsfordeler.
 • [:dokumenter:Dokumenter] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 • [:nyhetsbrev:NUUGnytt] - NUUGs nyhetsbrev
 • [:pressemelding:Pressemeldinger]
 • [:uttalelser:Uttalelser] - NUUGs høringsuttalelser og andre innspill
 • [:likesinnede-oversikt:NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]
 • [:tjenesteleverandører:Tjenesteleverandører] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden

Grupper

 • [:grupper:Oversikt] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 • [:grupper/ip-telefoni:NUUGs IP-telefonigruppe]
 • [:grupper/kart:NUUGs kartgruppe]
 • [:grupper/patent:NUUGs patentside]
 • [:grupper/standard:NUUGs standardgruppe]
 • [:grupper/survey:Spørreundersøkelsesgruppen]
 • [:grupper/sysadmin:Systemadministrasjonsgruppen]
 • [:grupper/video:NUUGs videogruppe]
 • [:grupper/valgkomite:NUUGs valgkomite]

Sekretariat og styre

 • [:sekretariat:NUUGs sekretariat] - Rutiner, osv
 • [:styre:NUUGs styre] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 • [:medlemsregister:Medlemsregister] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 • [:aktiviteter/200703aarsmoete:NUUG årsmøte 2007]
 • [:aktiviteter/200803aarsmoete:NUUG årsmøte 2008]
 • [:utstyr:NUUGs utstyr]

Annet

 • [:TitleIndex:Alle sider]

 • [:RecentChanges:Siste endringer]

 • [:FindPage:Søk]

Oversikt over "topnivå"-sider: PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)