Differences between revisions 13 and 58 (spanning 45 versions)
Revision 13 as of 2007-10-05 05:10:15
Size: 1482
Comment: Overhaling! :)
Revision 58 as of 2019-06-23 13:05:12
Size: 3404
Comment: lagt inn link til årsmøte 2019
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
|| {{https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg}} ||Velkommen! Sjekk også [[http://www.nuug.no/|NUUGs websider]]. Trykk [[RecentChanges|her]] for å se de siste wiki endringene. ||
Line 3: Line 4:
||http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg||Velkommen! Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].||
Line 6: Line 6:
 * [:aktiviteter:Aktiviteter] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 * [:avtaler:Avtaler]
 * [:dokumenter:Dokumenter] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 * [:pressemelding:Pressemeldinger]
 * [:uttalelser:Uttalelser] - NUUGs høringuttalelser og andre innspill
 * [:likesinnede-oversikt:NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]
 * [:tjenesteleverandører:Tjenesteleverandører] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden
 * NUUGs årsmøte 17 juni 2019: [[https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete]]
 * [[aktiviteter|Aktiviteter]] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 * [[aktiviteter/presentasjoner|Medlemsmøter]] - organisering
 * [[ToDo]]-lister
 * [[Kalender]] - Hvordan oppdatere møter i Adict
 * [[avtaler|Avtaler]] - Inngåtte, pågående og forslag til avtaler og medlemsfordeler.
 * [[dokumenter|Dokumenter]] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 * [[nyhetsbrev|NUUGnytt]] - NUUGs nyhetsbrev
 * [[pressemelding|Pressemeldinger]]
 * [[uttalelser|Uttalelser]] - NUUGs høringsuttalelser og andre innspill
 * [[likesinnede-oversikt|NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]]
 * [[tjenesteleverandører|Tjenesteleverandører]] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden
 * [[postogpenger|Post og penger]] Sende papirpost eller penger til NUUG
 * Sekretariat - Tallkoder for NUUGs medlemskategorier: https://wiki.nuug.no/sekretariat/rutiner#line-80
Line 15: Line 21:
 * [:grupper:Oversikt] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 * [:grupper/ip-telefoni:NUUGs IP-telefonigruppe]
 * [:grupper/kart:NUUGs kartgruppe]
 * [:grupper/patent:NUUGs patentside]
 * [:grupper/standard:NUUGs standardgruppe]
 * [:grupper/survey:Spørreundersøkelsesgruppen]
 * [:grupper/sysadmin:Systemadministrasjonsgruppen]
 * [:grupper/video:NUUGs video-opptak]
 * [[grupper|Oversikt]] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 * [[grupper/ip-telefoni|NUUGs IP-telefonigruppe]]
 * [[grupper/kart|NUUGs kartgruppe]]
 * [[grupper/replikator|NUUGs replikatorgruppe (3D skriver)]]
 * [[grupper/patent|NUUGs patentside]]
 * [[grupper/standard|NUUGs standardgruppe]]
 * [[grupper/survey|Spørreundersøkelsesgruppen]]
 * [[grupper/sysadmin|Systemadministrasjonsgruppen]]
 * [[grupper/video|NUUGs videogruppe]]
 * [[grupper/valgkomite|NUUGs valgkomite]]
Line 25: Line 33:
 * [:sekretariat:NUUGs sekretariat]
 * [:styre:NUUGs styre] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 * [:medlemsregister:Medlemsregister] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 * [:årsmøte2007:NUUG årsmøte 2007]
 * [:utstyr:NUUGs utstyr]
 * [[sekretariat|NUUGs sekretariat]] - Rutiner, osv
 * [[styre|NUUGs styre]] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 * [[styreinstruks|Styreinstruks]] - Styreinstruks (formulert og vedtatt i 2017)
 * [[utstyr|NUUGs utstyr]]
 * [[medlemsregister|Medlemsregister]] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister

== Årsmøter ==
 * [[aktiviteter/2019aarsmoete|NUUG årsmøte 2019]]
 * [[aktiviteter/2018aarsmoete|NUUG årsmøte 2018]]
 * [[aktiviteter/201709ekstraordinaert-aarsmoete|NUUG ekstraordinært årsmøte 2017-09-12]]
 * [[aktiviteter/2017aarsmoete|NUUG årsmøte 2017]]
 * [[aktiviteter/2016aarsmoete|NUUG årsmøte 2016]]
 * [[aktiviteter/201602ekstraordinaert-aarsmoete|NUUG ekstraordinært årsmøte 2016-02-17]]
 * [[aktiviteter/2015aarsmoete|NUUG årsmøte 2015]]
 * [[aktiviteter/2014aarsmoete|NUUG årsmøte 2014]]
 * [[aktiviteter/2013aarsmoete|NUUG årsmøte 2013]]
 * [[aktiviteter/201203aarsmoete|NUUG årsmøte 2012]]
 * [[aktiviteter/201106aarsmoete|NUUG årsmøte 2011]]
 * [[aktiviteter/201003aarsmoete|NUUG årsmøte 2010]]
 * [[aktiviteter/200903aarsmoete|NUUG årsmøte 2009]]
 * [[aktiviteter/200803aarsmoete|NUUG årsmøte 2008]]
 * [[aktiviteter/200703aarsmoete|NUUG årsmøte 2007]]
Line 32: Line 57:
 * [:TitleIndex:Alle sider]
 * [:RecentChanges:Siste endringer]
 * [:FindPage:Søk]
 * [[FriMaskinvare|Liste over fri maskinvare]]
 * [[
TitleIndex|Alle sider]]
 * [[RecentChanges|Siste endringer]]
 * [[FindPage|Søk]]
Line 36: Line 62:
Oversikt over "topnivå"-sider:
[[PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)]]
Oversikt over "topnivå"-sider: <<PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)>>

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)