Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2007-02-11 08:57:44
Size: 526
Comment: Typo.
Revision 13 as of 2007-10-05 05:10:15
Size: 1482
Comment: Overhaling! :)
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider]. ||http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg||Velkommen! Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].||
Line 5: Line 5:
 * [:linuxforum2007:Invitasjon til Linuxforum 2007]
 * [:årsmøte2007:Forberedelse av årsmøtet 2007]
 * [:grupper:Wikisider for undergrupper].
 * [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede foreninger]
 * [:uttalelser:Høringsuttalelser og lignende]
== Aktuelle dokumenter ==
 * [:aktiviteter:Aktiviteter] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 * [:avtaler:Avtaler]
 * [:dokumenter:Dokumenter] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 * [:pressemelding:Pressemeldinger]
 * [:uttalelser:Uttalelser] - NUUGs høringuttalelser og andre innspill
 * [:likesinnede-oversikt:NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]
 * [:tjenesteleverandører:Tjenesteleverandører] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden
Line 11: Line 14:
Lykke til. == Grupper ==
 * [:grupper:Oversikt] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 * [:grupper/ip-telefoni:NUUGs IP-telefonigruppe]
 * [:grupper/kart:NUUGs kartgruppe]
 * [:grupper/patent:NUUGs patentside]
 * [:grupper/standard:NUUGs standardgruppe]
 * [:grupper/survey:Spørreundersøkelsesgruppen]
 * [:grupper/sysadmin:Systemadministrasjonsgruppen]
 * [:grupper/video:NUUGs video-opptak]
Line 13: Line 24:
Innhold fra [http://wiki.skolelinux.de/nuug de gamle wikisidene] må flyttes hit. == Sekretariat og styre ==
 * [:sekretariat:NUUGs sekretariat]
 * [:styre:NUUGs styre] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 * [:medlemsregister:Medlemsregister] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 * [:årsmøte2007:NUUG årsmøte 2007]
 * [:utstyr:NUUGs utstyr]

== Annet ==
 * [:TitleIndex:Alle sider]
 * [:RecentChanges:Siste endringer]
 * [:FindPage:Søk]
Line 16: Line 37:

NUUGs wikisider

http://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg||Velkommen! Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].

Aktuelle dokumenter

 • [:aktiviteter:Aktiviteter] - Notatside for aktiviteter i NUUG
 • [:avtaler:Avtaler]
 • [:dokumenter:Dokumenter] - Wikisider for NUUGs dokumenter under utvikling
 • [:pressemelding:Pressemeldinger]
 • [:uttalelser:Uttalelser] - NUUGs høringuttalelser og andre innspill
 • [:likesinnede-oversikt:NUUGs likesinnede foreninger og grupperinger]
 • [:tjenesteleverandører:Tjenesteleverandører] - På Unix-, linux- og fri programvaresiden

Grupper

 • [:grupper:Oversikt] - Wikisider for NUUGs undergrupper og utvalg
 • [:grupper/ip-telefoni:NUUGs IP-telefonigruppe]
 • [:grupper/kart:NUUGs kartgruppe]
 • [:grupper/patent:NUUGs patentside]
 • [:grupper/standard:NUUGs standardgruppe]
 • [:grupper/survey:Spørreundersøkelsesgruppen]
 • [:grupper/sysadmin:Systemadministrasjonsgruppen]
 • [:grupper/video:NUUGs video-opptak]

Sekretariat og styre

 • [:sekretariat:NUUGs sekretariat]
 • [:styre:NUUGs styre] - Arbeidssider for styrearbeidet i NUUG
 • [:medlemsregister:Medlemsregister] - Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister
 • [:årsmøte2007:NUUG årsmøte 2007]
 • [:utstyr:NUUGs utstyr]

Annet

 • [:TitleIndex:Alle sider]

 • [:RecentChanges:Siste endringer]

 • [:FindPage:Søk]

Oversikt over "topnivå"-sider: PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)