Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2007-02-10 00:13:09
Size: 526
Comment: Oppdater lenke.
Revision 12 as of 2007-02-11 08:57:44
Size: 526
Comment: Typo.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede forenniger]  * [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede foreninger]

NUUGs wikisider

Sjekk også [http://www.nuug.no/ NUUGs websider].

  • [:linuxforum2007:Invitasjon til Linuxforum 2007]
  • [:årsmøte2007:Forberedelse av årsmøtet 2007]
  • [:grupper:Wikisider for undergrupper].
  • [:likesinnede-oversikt:Oversikt over likesinnede foreninger]
  • [:uttalelser:Høringsuttalelser og lignende]

Lykke til.

Innhold fra [http://wiki.skolelinux.de/nuug de gamle wikisidene] må flyttes hit.

Oversikt over "topnivå"-sider:

PageList(regex:case:^[a-zæøåÆØÅ][^/]*$)

NuugFrontPage (last edited 2019-06-23 13:05:12 by JonPetterBjerke)