Differences between revisions 59 and 60
Revision 59 as of 2020-06-07 21:09:27
Size: 3489
Comment:
Revision 60 as of 2020-06-19 08:55:59
Size: 3543
Comment: link til årsmøte 2020
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 41: Line 41:
 * [[aktiviteter/2020aarsmoete|NUUG årsmøte 2020]]

NUUGs wikisider

https://www.nuug.no/images/nobodysmall.jpg

Velkommen! Sjekk også NUUGs websider. Trykk her for å se de siste wiki endringene.

Aktuelle dokumenter

Grupper

Sekretariat og styre

Årsmøter

Annet

Oversikt over "topnivå"-sider:

For å stoppe spammere, så har kun brukere som er ført opp på WikiEditGroup skrivetilgang. Ta kontakt med en av dem for å bli ført opp der hvis du vil ha skrivetilgang.

NuugFrontPage (last edited 2020-06-19 08:55:59 by JonPetterBjerke)