Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2018-06-05 16:05:45
Size: 818
Comment:
Revision 5 as of 2019-06-11 14:05:21
Size: 834
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
MERK: localevents er en .csv-fil, og Adict leser semikolon som skilletegn mellom felt i fila. Derfor kan teksten du skriver om et event IKKE inneholde noen semikolon i teksten. MERK: localevents er en .csv-fil, og Adict leser semikolon som skilletegn mellom felt i fila. Derfor kan teksten du skriver om et event IKKE inneholde noen semikolon som del av teksten.
Line 7: Line 7:
2. Fra og med 5. desember 2016 kan de som har tilgang til push-web gjennomføre en manuell oppdatering av Adict ved å kjøre 'sudo push-adict'. 2. Fra og med 5. desember 2016 kan de som har tilgang til push-web (root) gjennomføre en manuell oppdatering av Adict ved å kjøre 'sudo push-adict'.

Hvordan oppdatere kalenderen (møter og arrangementer i NUUG) i Adict:

1. Adict ligger i NUUGs CVS, nærmere bestemt er det denne fila som må oppdateres via CVS: nuug/adict/localevents. Sjekk ut fila fra CVS på vanlig måte, oppdater i din lokale kopi, og sjekk inn den oppdaterte fila i CVS. Den nye versjonen av fila vil så etter en stund (dvs. etter automatisk oppdatering av web) dukke opp på web.

MERK: localevents er en .csv-fil, og Adict leser semikolon som skilletegn mellom felt i fila. Derfor kan teksten du skriver om et event IKKE inneholde noen semikolon som del av teksten.

2. Fra og med 5. desember 2016 kan de som har tilgang til push-web (root) gjennomføre en manuell oppdatering av Adict ved å kjøre 'sudo push-adict'.

Lenke til Adict-siden med eventer: https://www.nuug.no/adict/?organizer=NUUG

Kalender (last edited 2019-06-11 14:05:21 by ThomasGramstad)