NUUG inviterer av og til utenbys og utenlands foredragsholdere til Oslo. NUUG dekker rimelig reise og opphold,
vi slår ikke på stortrommen, men hva som er rimelig er et vagt skjønnsspørsmål.

Her er noen tips angående hotell i Oslo.

Gitt denne kravspesifikasjonen kan fx følgende hoteller foreslås (per 2022) for foredragsholder:

Hotell (last edited 2022-07-24 02:17:36 by ThomasGramstad)