Maskin

Eier

fw

sr.n.

Starta frå

type

macaddr

MaskinID

I boks

Rolle

Rom

Asus

4p

039C

USB (esc)

Core2 2 GHz, 3 GB

10

1

DVsource (kam2)

hovud

Apple Mac Mini

NUUG

6p

AYL1

HD (esc)

8

1

Streaming

hovud

Apple MacBook

NUUG

6p

HD

9

1

DVswitch

hovud

HP

Buskerud FK

4p

2nrx

USB

3

2

DVswitch

restaurant

Toshiba TECRA M2

b6p

531G

HD

P M 1.6 GHz, 1 GB

00:0e:7b:ea:c6:06

3

2

DVsource

restaurant

Toshiba TECRA M2

4p

125G

HD

P M 1.8 GHz, 1.5GB

00:0e:7b:eb:3a:76

5

2

Streaming

restaurant

3

DVswitch

Toshiba TECRA M2

b6p

992G

HD

P M 1.6 GHz, 1 GB

00:0e:7b:83:a2:14

2

3

Streaming

bak scenen

3

Foredrags-PC

Toshiba TECRA M5

4p

050H

USB (f2)

Core2 2 GHz, 3 GB

00:15:b7:15:27:ed

1

4

DVswitch

balkong venstre

Acer Aspire ONE

Friprog

C2536

USB

Atom 1.6 GHz

6

4

Streaming

balkong venstre

4

Foredrags-PC

Toshiba TECRA M5

4p

423H

USB (f2)

Core2 2 GHz, 3 GB

00:15:b7:58:cf:54

4

5

DVswitch?

høgre balkong

Acer Aspire ONE

Friprog

2500

USB

Atom 1.6 GHz

7

5

Streaming

høgre balkong

Foredrags-PC

Eg forstår ikkje vitsen med å bruka Acer-ane til streaming, dei lyt heller brukast til foredrags-PC som sender videostraum frå screengrab. DVswitch-maskinene fær taka seg av komprimering og streaming òg i so fall. Viss ikkje må me finna nye foredrags-maskiner.

Ubrukt (eller planlagt)

Maskin

Eier

fw

sr.n.

Starta frå

type

macaddr

Hostnavn

MaskinID

I boks

Rolle

Rom

Acer Aspire ONE

NUUG

2535

USB

Atom 1.6 GHz

?

?

foredragspc

rom?

Apple Mac Mini

Christer

6p

VTYX

Apple MacBook Pro

Morten

6p

fucka

?

?

USIT Dell Latitude D505

Petter

4p

USB

SNR: 2R4W91J

?

?

foredragspc

rom?

Lenovo ThinkPad

Nei til EU

4p

USB

Core2 2.4 GHz, 4GB

?

3

DVswitch

bak scenen

Infrastruktur

Maskin

Eier

fw

sr.n.

Starta frå

type

macaddr

Hostnavn

MaskinID

I boks

Rolle

Rom

Linksys WRTt54L

Friprog

SNR: CL7B1HC23083

00:23:69:26:03:1A

bv-wlan

?

?

?

rom?

Linksys WRTt54L

Friprog

SNR: CL7B1HC23106

00:23:69:26:03:5F

reserve

?

?

?

rom?

Linksys WRTt54L

Friprog

SNR: CL7B1HC23283

00:23:69:26:05:72

bh-wlan

?

?

?

rom?

Linksys WRTt54L

Friprog

SNR: CL7B1HC23212

00:23:69:26:04:9D

bs-wlan

?

?

?

rom?

Linksys WRTt54L

Friprog

SNR: CL7B1HC22804

00:23:69:25:FF:D5

hs-wlan

?

?

?

rom?

Linksys WRTt54L

Friprog

SNR: CL7B1HC23266

00:23:69:26:05:3F

r1-wlan

?

?

?

rom?

Linksys WRTt54L

Ole Kristian

SNR: CL7B1G840079

00:1c:0a:3f:fE:9A

r2-wlan

?

?

?

rom?

Master ASUS Pundit

Jarle

nei

SNR: 6BP0AL011978

?

?

?

rom?


Acer booter ikkje m minnebrikke i.

Image som er brukt på wrt bokser (nummer 3,4 og 5 er ukjent)

http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09/brcm47xx/openwrt-wrt54g-squashfs.bin

Image som er brukt på nummer 6 (Oklien sin) er

http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09/brcm47xx/openwrt-brcm47xx-squashfs.trx

For å åpne for ssh inn på WAN porten på OpenWrt kan følgende gjøres:

Koble til kabel på LAN . Denne har adresse 192.168.1.1

Logg på som root (telnet første gang , sett passord, så ssh)

Rediger filen /lib/firewall/uci_firewall.sh og legg inn denne linjen

iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

som siste linje i funksjonen fw_init()

authorized_keys må legges /etc/dropbear/

DataUtstyr (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)